Strålande norsk dramaserie om socialdemokratin och makten

Makten är en extremt välgjord serie med strålande skådespelarinsatser. Berättartekniken är kreativ och har intressanta inslag av det som den tyska dramatikern Berthold Brecht kallade för verfremdung, förfrämligande. Läs mer…

Sveriges partier om EU och miljöfrågor

WWF har frågat Sveriges partier om EU och miljöfrågor. Sju av åtta partier uppger att de vill ha klimat och miljö som ett av EU:s främsta prioriterade områden de kommande fem åren. Bara tre partier ställer sig dock bakom bindande mål för att skydda naturområden. Läs mer…

Sossarnas kriminalpolitik till höger om extremhögerns

Den socialdemokratiske partisekreteraren Tobias Baudin kritiserar regeringens kriminalpolitik i en debattartikel i Aftonbladet. Det finns verkligen mycket att kritisera såsom inriktningen på allt hårdare, straff, inskränkningar av yttrandefrihet och rörelsefrihet Läs mer…

Det är regeringen som skapat de minderåriga mördarna

Nedskärningarna och privatiseringarna av skolan har lett till att en mängd elever från dåliga och fattiga uppväxtförhållanden inte klarar skolan och inte får några betyg. De kommer då inte in på högre utbildningar och kan inte heller få arbete. Läs mer…

Arvet efter Ernst Wigforss

Keynesianismen och välfärdsstaten är två hörnstenar i det socialdemokratiska samhällsbygget som är intimt förknippade med Ernst Wigforss. I biografin Den förbannade optimisten – Ernst Wigforss, har Henrik Arnstad gripit sig an uppgiften att beskriva Wigforss levnadsbana och politiska betydelse i sin helhet. Läs mer…

Sent ska (s)yndaren vakna

Jaha, då ska sossarna plötsligt bli ett nytt parti för att vinna nästa val. Eller snarare ett gammalt parti – det välfärds- och folkhemsparti som relativt framgångsrikt byggde landet fram till 80-talet. Antar jag, för det hela är ännu lite löst i kanterna. Läs mer…

Även brottslingar omfattas av demokratin

I Botkyrka deltog minst en person känd från kriminella sammanhang på ett socialdemokratiskt möte. Det var totalt 179 personer på mötet och de flesta visste säkerligen inte vem han var. Dessutom har vem som helst rätt att delta på möten i en demokratisk förening där personen är medlem. Läs mer…

Demokratin inom socialdemokraterna i Botkyrka

Socialdemokraterna i Botkyrka har varit föremål för ett stort medieintresse sedan deras årsmöte. Då var det nämligen en förtroendeomröstning kring kommunalrådet och kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin. Hon förlorade omröstningen och avsattes med 88 röster för henne och 91 mot. Läs mer…

ABF Botkyrka-Salem och de kriminella gängen

ABF Botkyrka-Salem drev fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Botkyrka i över 40 år. Den 11 februari 2022 stängdes de sju verksamheter (fritidsklubbar och fritidsgårdar) som ABF drivit åt kommunen. Det gjordes med några timmars varsel efter beslut av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Läs mer…

Nu behövs det en socialistisk förnyelse

Så vann då det nyliberala, nationalistiska och konservativa högerblocket. Deras valkampanj var aggressiv och djupt reaktionär. När man talade om gängvåldet knöts det hela tiden ihop med invandringen. Utomeuropeiska invandrare gjordes kollektivt ansvariga för skjutningarna. Läs mer…

Organisera raseriet mot högerblocket

Så bröt den globala högernationalistiska vågen igenom även de bräckliga fördämningarna i Sverige. Sverige­demokraternas stormning av sitt svenska Capitolium ser, när detta skrivs, ut att lyckas. Borgerlighetens överlöparpolitik lyfte originalet medan de egna kopiorna rasade. Läs mer…

Viktigaste valet sen 1976

Jag hade fyllt 14 år när jag 1976 för första gången förhöll mig aktivt i en valrörelse. Med mina rötter i ett troget socialdemokratiskt hem blev det naturligt att med liv och lust engagera sig för S och Olof Palme. Läs mer…

Är du ursosse? Rösta på (v)!

Är du ryggmärgssosse? Gråsosse? Tacksam för folkhemmet, välfärden, jämlikheten, a-kassan, föräldrabidrag, socialbidrag, allmän värnplikt, den offentliga sektorn, moderna bostäder, du-reformen, den starka staten som reglerar marknaden (”keynesianism” kallat). Läs mer…

Partierna skickar data till Facebook om väljare och besökare

Sju av åtta riksdagspartier skickar data till Facebook om de väljare eller nyfikna som besöker partiets hemsida. Bara Socialdemokraterna avstår. Tre av riksdagspartierna bryter eller har brutit mot lagen och skickar data utan besökarens godkännande. Samtliga menar att det var ett misstag de inte kände till. Läs mer…