Göteborg behöver förtätas och Stockholm behöver nya kollektivtrafiklinjer

Trafikverket har lagt fram en utredningen om kapacitetsproblem i det svenska trafiknätet. Sådana finns överallt, men framförallt i Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och Öresundsregionen. Efter en snabb genomläsning kan man konstatera att Trafikverket anser att det är viktigt med bättre samordning och bättre kapacitetsutnyttjande de svenska järnvägarna samt en rejäl satsning på upprustning och utbyggnad av desamma. Vidare att underhållet måste förbättras (det får inte finnas tekniska problem som stör trafiken). Samtidigt så innebär den nuvarande politiken att samordningen på järnvägen förstörs, att kunnandet och underhållet.

Med hundratals bolag på samma järnväg som ska köpa och sälja till varandra, gå med vinst och konkurrera med varandra så är det ganska självklart att samordningen blir lidande. Att underhållet också blir lidande beror delvis på samma sak, bristande samordning och kunskap om hur hela järnvägssystemet fungerar men också på bristande kompetens hos ny personal om inte länger har överblicken. Uppdelningen på en mängd bolag och upphandlingar i många nivåer har inte bara stycket upp verksamheterna utan också stycket upp kompetensen hos personalen så att järnvägssystemen i det stora hela blir lidande. Mer om detta kan man läsa i Mikael Nybergs bok Det stora tågrånet.

Utbyggnad av järnväg och underhåll blir också lidande av uppstyckningen, upphandlingsystemen och det ofta onödiga och bisarra anbuds- och konkurrensförfarandet. Billiga anbud sparar därmed inga pengar och innebär ingen vinst. Ett typexempel är upprustningen av de norra delarna av Bohusbanan som försenas minst tre månader, kanske uppemot ett år bara på grund av upphandlingen.

Samtidigt konstaterar Trafikverket att det behövs kapacitetsutbyggnader i Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och Öresundsregionen. Flera sträckor behöver 4 parallella spår och höghastighetsjärnväg behövs mellan de tre storstads områden. En sådan sträcka är västra stambanan österut från Göteborg. En annan är södra stambanan mellan Malmö och Lund. I Stockholmsområdet vill Trafikverket se en utbyggnad av tunnelbanan till bland annat Nacka och i Göteborgsområdet vill man bl.a. se en förtätning av staden/stadsområdet samt fler utbyggda och fungerande bytesplatser längs med de utbyggda delarna av järnvägsnätet. Dessutom en höghastighetsjärnväg till Borås via Landvetters flygplats.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp Mikael Nybergs bok hos Adlibris

Advertisements