Johnny Magnusson har rätt om järnväg till Borås

Moderaten Johnny Magnusson är en politiker som jag tycker mycket illa om. Han är obehaglig och arrogant. Har i all fall varit alla gånger jag träffat honom. Dessutom är han stockkonservativ och otroligt gammalmodig. Men när det gäller järnväg mellan Göteborg ochBorås har han och hans partikamrater från en rad kommuner i västsverige likförbannat rätt när de på debattsidan i GP skriver:

Storgöteborg och Borås har tillsammans med Jönköping över 1,1 miljoner invånare. Utmed sträckningen bor därtill ytterligare ett par hundratusen människor i kommuner som Ulricehamn, Mark och Habo. Mellan städerna pendlar tiotusentals människor dagligen samtidigt som stora mängder gods flyttas mellan hamnen i Göteborg och logistiknavet i Jönköping. Bara godstrafiken mellan Göteborg och Jönköping förväntas öka med 80 procent kommande årtionde. Busstrafiken mellan Borås och Göteborg är redan kraftigt utbyggd och trafikeras med dubbeldäckare men förväntas behöva ökas ytterligare.

Dagens järnväg mellan Göteborg och Borås består av ett enkelspår och banans dåliga standard står i bjärt kontrast till den stora resandeefterfrågan. Sträckan Göteborg-Borås på vardagarna trafikeras i dag av 66 bussturer/dag/riktning men endast 15 tågturer/dag/riktning. Landvetter flygplats, Ulricehamn och Jönköping saknar i praktiken tågförbindelse med Göteborg.

[…]

Vi är i grunden övertygade om att Sjuhärad och Västsverige, liksom Jönköpings län och i förlängningen hela Sverige skulle dra stor nytta av att binda ihop våra städer. Vi är också övertygade om att utbyggnaden behöver startas snarast. Vi har inte råd att vänta i 38 år på en ny järnväg till Borås. Det är faktiskt ett högst rimligt krav att hela byggnationen ska stå klar under vår livstid.

Trafikverkets planer för en ny järnväg till Borås innebär att den skulle står klar år 2050. Det är inte rimligt. Precis som moderaterna skriver i GP behövs järnvägen idag. Den behövdes faktiskt redan igår. Kanske kan man göra på samma sätt som när den nuvarande järnvägen byggdes. Det privata näringslivet får slänga upp pengar och finansiera järnvägen tillsammans med kommuner, region och stat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements