Bra med tunnelbana till Nacka

Tunnelbanans blå linje ska byggas ut från Kungsträdgården till Nacka. Rättare sagt har man beslutat att göra en förstudie om en förlängning av den blå tunnelbanelinjen:

Vi har därför träffat en överenskommelse om att ta ett historiskt steg för en växande kollektivtrafik i Stockholms län genom en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka. Överenskommelsen innebär att en förstudie inleds om en prioriterad sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien finansieras gemensamt av landstinget, Stockholms stad och Nacka kommun. Även Värmdö kommun deltar i förstudien för att involvera alla perspektiv för en förbättring av kollektivtrafiken i länets ostsektor.

En tunnelbaneutbyggnad till Nacka är ett viktigt projekt för en växande kollektivtrafik i länet. Både Nacka och Värmdö har haft och har en mycket stark befolknings- och resandeökning och detta område ges nu en ökad tillgång till en snabb och effektiv kollektivtrafik. Projektet kommer att ge betydande tidsvins-ter för resenärerna, göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken och leda till miljövinster. Men framför allt beräknas projektet öppna möjligheter för nya bostäder åt 40?000 människor med tillgång till en mycket attraktiv kollektivtrafik. En helt ny förbindelse öppnas från Värmdö, Nacka och Hammarby sjöstad till T-centralen, vilket frigör utrymme vid Slussen för den busstrafik som fortsättningsvis blir kvar där. Avlastningen av Slussen och andra delar av tunnelbanenätet innebär att projektet har stor betydelse för hela länets trafiksystem.

Det är ett bra förslag att bygga ut tunnelbanan till Nacka, men det återstår väldigt mycket innan det ens finns ett beslut om att göra det. Sannolikt, om det nånsin blir av, kommer det att dröja mycket länge innan en  förlängning av tunnelbanan kan komma att ske på föreslaget sätt. Klart med tunnelbana till Nacka är det alltså inte. Det hela kommer självklart också att få följder för Saltsjöbanan och trafiken på den. Jag antar att förstudien också tittar på detta, annars är det inte mycket till förstudie om jag ska vara ärlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements