Marknadsstyrning skapar problemen i vården

Många problem har avslöjats inom den privata vården. Orsaken till vanvården av vår gamla och sjuka är vinstjakt och vinstmaximering. Något som är en följd av att man låter företag sköta vården. Målsättningen för privata företag är nämligen vinst till ägarna, inte att ge en bra vård. Vinsterna först alltså och om det går inom ramarna för så stor vinst som möjligt ger man också bra vård. Men ofta går inte det och då blir resultatet vanvård, bristande resurser och brist på personal. allt för att maximera vinsterna.

Betyder detta då att offentlig vård är bättre. Självklart inte. Även inom den offentliga vården har man infört marknadsstyrning och vinstmaximeringen. Verksamheten ska i först hand gå med vinst, vinsterna blir målet och inte vården. Exakt samma problem som i den privata vården. Men det kan vara på annat sätt inom offentligt och gemensamt kontrollerad vård. Man kan styre genom politisk beslut och ha målsättningen att ge en människovärdig och bra vård till alla. Marknads- och vinststyrd vård kan inte leverera vård efter behov, utan syftar bara till maximal vinst.

Så det är klart att offentlig vård kan vara dålig också. Oftast av samma orsaker som den privata vården är dålig. Folkpartisten Bo Andersson i Göteborg begriper dock icke dessa sammanhang och visst kan man fokusera på kvaliteten. men det förändrar ju ingenting att göra det om man inte är beredd att ändra de förutsättningar som skapar den dåliga kvaliteten vården. Vinstmaximering, marknadsstyrning och privatisering. Det vill inte folkpartiet göra och därmed är man ansvariga för den dåliga vården tillsammans med alla andra partier och politiker som inte vill förändra vinstmaximeringssystemen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om Bo Andersson, Folkpartiet, Marknadsstyrning, Vinststyrning, Vinstjakt, Vinstmaximering, Privat vård, Offentlig vård, Politisk styrning, Samhälle, Politik

Advertisements