Vårdkris i åtstramningstid

Region efter region genomför nedskärningar inom vården. Löftena från flera partier inför valet 2022 om vårdsatsningar, minskade köer, fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö är som bortblåsta. Underskotten i regionerna är rekordstora och givetvis räcker inte regeringens sex extramiljarder i vårbudgeten. Läs mer…

Statens överskott räcker för att rädda välfärden

Den välfärd som länge sargats av nedskärningar, skattesänkningar och privatiseringar står nu under akut hot. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver att 17 regioner kommer att gå med underskott i år och att kommunernas ekonomi inte varit så svagt på nästan 20 år då 99 kommuner fick ett underskott. Läs mer…

Rätten till vård måste försvaras på alla nivåer

Skattebetalarna ska inte betala för tolktjänster för dem som bor varaktigt i Sverige, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson förra veckan i riksdagen om Tidöavtalets förslag att utreda rätten till tolk. Att ”ta ansvar” för att bli en del av Sverige innebär att lära sig svenska. Högerns kommentatorer har applåderat och upprepat att det är ”orimligt” att skattebetalarna ska betala. Läs mer…

Privatiseringarna dränerar den offentliga sektorn på pengar

Under de senaste tre decennierna har vi sett en omfattande privatiseringspolitik i Sverige. Allt ifrån skolor, äldreboenden och sjukhus till apotek och bilbesiktningsverkstäder har övergått i privat drift. Men vad har konsekvenserna blivit av att öppna upp stora delar av välfärden för fristående utförare? Läs mer…

Linn Spross – Vård, skola och omsorg

En ung forskare tröttnar på intrigerna och inskränktheten vid en institution vid Uppsala universitet, går ut genom dörren och börjar arbeta inom hemtjänsten och studera till sjuksköterska. Där har ni handlingen i Linn Spross roman Vård, skola och omsorg. Läs mer…

Covid-kaoset har förstärkt sjukvårdspersonalens position

Covid19-epidemin har i alla fall haft något gott med sig: sjukhushierarkierna har fallit. Det påstår i alla fall Medborgarnas Coronakommissions sjukvårdsrapport som offentliggjordes i början av november. Läs mer…

Hemtjänstmaffian i Södertälje – Trea Assistans

År 2013 så avslöjades ett omfattande bedrägeri inom hemtjänsten i Södertälje. Hemtjänsten har privatiserats med hjälp av lagen om valfrihetssystem (LOV). På två år ökade kostnaderna för hemtjänsten med 64% i Södertälje. Läs mer…

Orsaker till brottslighet och vad som kan göras åt saken

Det finns en lång rad orsaker till brottslighet av olika slag. Det finns strukturella orsaker till brottslighet såväl som sociala orsaker, kulturella orsaker och personliga orsaker. att bekämpa brottslighet kräver därför en lång rad åtgärder på flera olika nivåer. Läs mer…

Att välja bort läkare handlar inte bara om rasism

Människor blir ofta allt mer mer otrygga och ängsliga ju äldre de bli. Speciellt om de börjat få en begynnande demens med minnesproblem. En konsekvens av detta är att de ofta vill ha vårdpersonal, såväl hemtjänstpersonal som läkare, pratar deras modersmål. Detta gäller oavsett varifrån en person kommer. Läs mer…

Helene Rådberg – Mammajournalerna

Helene Rådberg är huvudsakligen poet, men hennes senaste bok är en roman: Mammajournalerna.

Där ger hon med hjälp av olika texttyper – utdrag ur sjukhusjournaler, olika personers minnen, prosalyriska partier etc Läs mer…

Vaccinerna mot covid-19

Det stora problemet med covid-19 är olika länders och olika regeringars panik och panikartade åtgärder. De flesta regeringar i världen har överreagerat totalt. Dödligheten i covid-19 är låg och panikåtgärderna orsakar sannolikt fler dödsfall än sjukdomen i sig Läs mer…

Hög ålder, manligt kön, astma, högt blodtryck och Downs syndrom förknippat med svår covid-19

Hög ålder är den överlägset starkaste riskfaktorn för svår covid-19 enligt en nationell studie som gjorts vid Umeå universitet. Andra starka riskfaktorer är manligt kön och underliggande sjukdom. Personer med Downs syndrom löper särskilt stor risk, och personer med hemtjänst har en ökad risk som inte bara kan förklaras av ålder. Läs mer…