Engeström – Västervik, Visby, Kalmar och Malmö

Del 3 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Jonas Åkesson (1656-1708) hade med sin hustru Maria Saur (från handelsfamilj i Kalmar) tio barn vilka nådde vuxen ålder och antog namnet Engeström. Bland sönerna blev Lars Engeström (1698-1766) borgmästare i Malmö, Johan Engeström (1699-1777) biskop i Lund, Christian Engeström (1702-1777) borgmästare i Västervik, Jacob Engeström (1703-1795) borgmästare i Kalmar och Nils Engeström (1706-1772) lanträntmästare i Blekinge.

Lars Engeström var gift med Anna Regina Hedengrahn och deras son Jonas Engeström (1741-1805) var präst.

Biskopen Johan Engeströms hustru och barn adlades 1751 22/11 för makens/faderns förtjänster med namnet von Engeström och sönerna introducerades 1752.

Borgmästaren Christian Engeström i Västervik var gift med Christina Maria Dahlström (1706-1743) i sitt första äktenskap och med Anna Brita Lesle (1719-1785) i sitt andra. Hennes föräldrar var David Lesle (1684-1743), borgmästare i Västervik, och Helena Oljeqvist (1688-1767).

Äldste sonen i Christian Engeströms andra äktenskap, David Engeström (1745-1808) var grosshandlare i Västervik och gift med Beata Christina Fredriksson (1753-1820). Dottern Eva Juliana Engeström (1741-?) var gift med handelsmannen David Lesle (1721-87), sannolikt en bror till stymodern. Sonen Carl Engeström (1740-97) var rådman i Norrköping

David Engeströms dotter Beata Christina Engeström (1791-1861) var gift med handelsmannen och stadsfiskalen Samuel Rudin (1786-1830). De var barnlösa och skildes.

Den yngste av de 17 barnen i Christian Engeströms bägge giften var sonen Jonas Engeström (1757-1828) vilken 1779 flyttade till Gotland där han blev handlande, rådman och kämnärspreses i Visby.

Jonas Engeström var i sitt första äktenskap gift med Catharina Gren (1759-1790), dotter till strandridaren vid Slite Daniel Gren och Catharina Maria Westphal, och i sitt andra med Catharina Sophia Burmeister (1768-1838), dotter till handlanden i Visby Hans Fredric Burmeister (1736-86) och Anna Maria Schlau (1740-1821).

Av Jonas Engeströms 4 barn i första giftet var Helena Elisabeth Engeström (1787-1854) gift med  Carl Eneqvist, kyrkoherde i Källunge, Christian Adolph Engeström (1788-1843) handlande i Visby och gift 1817 m Juliana Christiana Henrietta (Julia) Voigts (1797-1858) från Lybeck med vilken han hade 8 barn, Hedvig Margareta Engeström (1790-1861) gift med  Johan Fredric Flodenberg, skeppare och ombudsman vid Visby sjömanshus. Sonen i andra giftet Johan Fredric Engeström 1797-1833) blev handlande vid Ronehamn och gift med Sophia Albertina Sturtzenbecher (1799-1872) med vilken han hade 10 barn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Tenger – grosshandlare i VästervikHanqvist från Västervik >>
Advertisements