Brandenburg och von Scheven

Del 5 av 15 i serien Borgarfamiljer i 1700-talets Stockholm

Georg Bernhard von Scheven (1663-1735) var handelsman i Stockholm från 1686, diplomatisk agent från 1709 för den avsatte konung Stanislaus i Polen. Han adlades 1719 och var gift med Gertrud Brandenburg (-1738). Äktenskapet var barnlöst. G.B. von Scheven efterlämnade en betydande förmögenhet. Han ägde Sörby gård, Hall i Östertälje, Igelsta gård samt ett stenhus vid Skeppsbron, numera Skeppsbron 16. Behållningen i döds boet uppgick till 591.625 dlr kmt.

Fru von Schevens bror Baltzar Brandenburg (-1734) som var kansliråd i Holstein, adlades Ehrenstolpe 1691 och ägde Ängby i Bromma. En annan bror, Albert Brandenburg, var handelsman i Åbo. Av hennes båda systrar var Margareta Brandenburg (-1718), gift med handelsmannen i Stockholm, Christian Barthold (-1726). Han gifte 1720 om sig sin första frus brorsdotter Catharina Margareta Albertsdtr Brandenburg (1688-1758), i hennes första gifte. Systern Anna Dorotea Brandenburg (-1732) var gift med Casper Nettelbladt, handelsman i Stockholm. Deras son Baltzar Brandenburg, som ärvt sitt namn från morfadern var svåger till Hinrich Hahr.

Catharina Margareta Albertsdtr Brandenburg var i sitt andra äktenskap gift med stadsmäklaren och grosshandlaren Johan Stein (1697-1776). Hon efterlämnade en rätt betydande förmögenhet. Behållningen i bouppteckningen utgjorde 253.611 dlr kmt. Däri ingick bl. a. ett stenhus vid Kornhamn nr 88, och ett ”mitt däremot” nr 88 1/2, numera Kornhamstorg 53 och 55 samt Ferkensgränd 5, värderade till 40.000 resp. 52.000 dlr kmt, samt en gård i Åbo och Sköndalstorp utanför Stockholm.

Arvingarna till Catharina Margareta Albertsdtr Brandenburg var brorsonen Hinrich Albert Brandenburg (1729-85), handelsman och rådman i Stockholm, och Sofia Helena von Schwartzer (-1759), detter till den avlidnas halvbror legationssekreterare Christian von Schwartzer (1673-?), i hans gifte m. Maria Heijne. Denna senare var syster till översten Georg von Heijne (1696-1756), stamfar till svenska släkten von Heijne.

Sörby innehades under åren 1778-1785 av Hinrich Hahrs son, superkargören Jacob Hahr, som på dödsbädden skänkte gården till sin äldre bror Henrik Wilhelm Hahr, vid den tiden brukspatron på Ehrendals styckebruk som inte låg långt från Sörby.

Jockum (Joakim) Christian Brandenburg (-1735) var verksam i Göteborg och ytterligare en bror till ovan nämnda syskon var gift med Per Hansson Frossbergs dotter Gunilla Frossberg. Joakim Christian Brandenburgs son Joakim Brandenburg (1721-94) var omyndig bid faderns död och hade förmyndarna Arvid Böök och Mikael Pettersson. Handelsmannen Jürgen Bernhard Brandenburg i Stralsund var ytterligare en bror.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Hultman och CamitzHeideman >>
Advertisements