Küsel – Lissabon, Hull, Riga och S:t Petersburg

Del 5 av 7 i serien Svenska handelshus i utlandet

Hieronymus Küsel (-1741), yngste bror till Stockholmsköpmannen Simon Fredrik Küsel (1669-1742), var handelsman i dåvarande S:t Petersburg. Hieronymus Küsel var gift med Helena Kannengiesser från Moskva. Efter faderns död flyttade dottern Elisabeth Küsel (1713-95) till Stockholm. Hon var gift med sin kusin stadsmäklaren Clas Fredrik Küsel (1711-87). Deras yngsta dotter Brita Engel Küsel gifte sig med handelsmannen i S:t Petersburg Johan Herman Gustaf Bouzanquet. En sonson till Clas Fredrik Küsel, Lars Fredrik Küsel, var saffiansfabrikör i samma stad och stamfar till en släktgren där.

Alexander Küsel (1710-92), son till Simon Fredrik Küsel och bror till Clas Fredrik Küsel, var handelsman och gift med Dorotea Elisabeth Spitzmacher (1716-1768). Han studerade i Åbo och Greifswald och försvarade vid universitetet i sistnämnda stad 1734 en avhandling om vikingastaden Jomsborg. Ägnade sig sedan åt handeln. På en sjöresa blev han tagen till fånga av sjörövare och fick tillbringa en tid som slav i Alger.

Efter befrielsen vistades Alexander Küsel en tid i Lissabon där han var delägare i handelshuset Arfwedson Gebroeder & Küsel och arbetade på konsulatet. Därefter begav han sig till Riga där han några år drev ett handelshus. Bosatte sig sen i Wenden, där han blev ”Ratsherr u. Obervogt”. Alexander Küsel lämnade dessa befattningar av hälsoskäl 1777 och dog 1792 på Ramelshof i socknen Arrasch i Livland. Alexander Küsel är sannolikt stamfar till en den familj/släkt Küsel som senare återfanns i Estland. I början av 1700-ytalet tycks också brodern Clas Fredrik Küsel ha varit verksam i Riga och kanske också i S:t Petersburg efter som han gifte sig med sin kusin Elisabeth Küsel som föddes där.

En släkting, G.E. Küsel, var verksam i den framgångsrika importfirman Brändström & Küsel i Hull. Det är oklart om han härstammar från någon i Riga, S:t Petersburg eller Stockholm. Att han vid flytten från Hull till Sverige bosatte sig i Gävle tyder dock kanske på att han inte hade några nära släktingar i Stockholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Lindegren son & GrillSpalding & Brander >>
Advertisements