Hahr

Del 15 av 15 i serien Borgarfamiljer i 1700-talets Stockholm

Henrik (Hinrich) Hahr (1693-1747) invandrade från Mecklenburg till Sverige år 1715 och anställdes i ett handelshus i Göteborg, närmare bestämt hos Johan Casper Haberman åren 1715-17. Henrik Hahr flyttade därefter till Stockholm och startade egen verksamhet 1720 efter att först ha arbetat för Simon Fredrik Küsel (1669-1742). Henrik Hahr var gift med Anna Christina Küsel (1704-78), dotter till Simon Fredrik Küsel.

Henrik Hahr var en relativt betydande redare med andelar i flera skepp. Ofta tillsammans med Vilhelm Grubb och Jacob Buchau. Mellan 1735 och 1745 var han tillsammans med flera andra handlande arrendator av Stora Skeppsvarvet i Stockholm. De som ingick i det konsortium som arrenderade varvet var förutom Henrik Hahr, bland annat Baltzar Nettelbladt, S.F. Küsel, Christian Hebbe d.ä., Abraham Arfwedson, Fr. Bedoire, Bång, Johan Donner, Joachim Schultz, George Seton, O. Sjöberg och Petter Steen.

I motsats till många andra dåtida handelsmän var Henrik Hahr inte anhängare av hattpartiet. han var också frihandelsförepråkare och motståndare till bildandet av såväl Ostindiska kompaniet som Levantiska kompaniet.

Tillsammans med Vilhelm Grubb, Jean Bedoire, Hans Degerman, Jacob Buchau och Anders Liedroth var Henrik Hahr delägare i ett sockerbruk på Lilla Nygatan. Han ägde dessutom ett beckbruk tillsammans med S.F. Küsel.

Hahrs handelsfirman var normalt aldrig någon av Stockholms tio största och från början sysslade Henrik Hahr främst med  import av textilier och andra varor för försäljning till konsumentledet. Efter hand utvecklades dock verksamhet till att främst omfatta import av spannmål och export av stångjärn men även tjära och beck. 1730 var dock Hahr en av Stockholms värdemässigt tio största importörer och på 1740-talet omnämns han som en av de större spannmålsimportörerna jämte Jacob Buchau, Claes Grill, Jean Henri Lefebure, Volter Petersen, Baltzar Nettelbaldt och Christian Hebbe .dä. Under 1740-talet belva Hahr också en viktig importör av salt.  Efter att Henrik Hahr dött år 1747 drev änkan firman vidare intill 1753. Detta trots att firman egentligen var bankrutt redan vid mannens död.

Två av Henrik Hahrs söner blev, trost att fadern varit motståndare, aktiva i Ostindiska kompaniet som superkargörer, Jacob Hahr (1727-85) och Henrik Wilhelm Hahr (1724-94). Henrik Wilhelm Hahr genomförde fem resor som superkargör ombord på olika fartyg. Jacob Hahr samarbetade mycket med Michael Grubb (1728-1808) och Jean Abraham Grill (1736-92) när han var superkargör i Kanton 1769-1775.

Henrik Wilhelm Hahr var gift med Catharina Magdalena Rothstein (1742-1820), dotter till Anders Rothstein, rådman i Stockholm. En av hennes systrar var gift med den framgångsrike grosshandlaren Joachim Daniel Wahrendorff. Denne kom att bli en av Sveriges största gods- och bruksägare och var affärspartner med Carl Gottfried Küsel (1729-1795), bror till Henrik Hahrs fru Anna Christina Küsel och därmed morbror till Hans Wilhelm Hahr. Carl Gottfried Küsel var direktör i Ostindiska kompaniet 1770-1786.

Henrik Wilhelm Hahr var också ägare till egendomen Graneberg i Södermanland. Graneberg ärvdes av sonen Henrik Wilhelm Hahr (1769-1802). Denne dog barnlös och egendomen övertogs av brodern Jacob Hahr (1774-1809).

En tredje bror till Jacob Hahr och Hans Wilhelm Hahr var Gottfrid Hahr, apotekare och innehavare av Apoteket Hjorten fram till 1778. Anna Elisabeth Arfvidsson (1753-1831), dotter till Christian Arfvidsson i första äktenskapet var gift med Isaac Hahr (1732-1813), ytterligare en son till Hinrich Hahr.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Funck
Advertisements