Marknad gav Förintelse

Svält och kolonialismBoktips
Svält och kolonialism
Mike Davis
Leopard förlag

Marknad gav Förintelse

Kina och Indiens framgångar motbevisar myten om ”det passiva Asien”. Och faktiskt var de kinesiska och indiska civilisationerna i slutet av 1700-talet på samma utvecklingsnivå som Europa. Men medan bönder svalt ihjäl under den europeiska upplysningen, garanterade effektiva stater i Kina och Indien böndernas levebröd.

Varför uppstod då klyftan Nord-Syd? Det förklarar den amerikanske forskaren Mike Davis i den gediget väldokumenterade och välargumenterade tegelstenen ”Svält och kolonialism – Hur Tredje världen underutvecklades”. Han menar att kombinationen av väderkatastrofer och västerländsk imperialism skapade fattigdomen i tropikerna.

Han berättar att väderfenomenet ”El Nino” är en del av ett större väderkomplex kallat ENSO, som i slutet av 1800-talet skapade den värsta torkan på århundradaden i Syd. Samtidigt hade kolonial ockupation brutit ner de inhemska staterna och byarna, och framtvingat sårbara monokulturer, fluktuerande marknadspriser och matexport medan människor bokstavligen svalt ihjäl vid sidan av spannmålstågen.

De indiska och kinesiska samhällena, som hade fungerat tillfredsställande visavi bondemassorna (liksom tidigare inkariket i Sydamerika) blev försvagade och nedbrutna av den vita imperialismen och kunde inte längre hindra svältkatastroferna. Många tiotals miljoner människor svalt ihjäl i Syd under 1800-talets slut. En liberalismens och kapitalismens egen Förintelse.

Hans Norebrink

Läs mer: Dagens Bok, Google, Mr Brown, Knuff,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements