Bonden, hönan, ägget och marknaden

Det är verkligen svårt att förstå det svenska lantbrukets vurm för fria marknader samtidigt som man ständigt beklagar sig över resultatet av konkurrensen. Kraven på lika villkor är orealistiska, i grunden inte heller önskvärda och skulle heller inte förändra mycket. Läs mer…

Liberal socialism, frihetlig socialism, demokratisk socialism

Bo Rothstein har skrivit en bok med titeln Grundbulten om det han kallar liberal socialism. De flesta som kommenterat saken tror att han hittat på nåt alldeles nytt. Det han presenterat i boken är det som Johan Lönnroth i Vänsterpartiet lagt fram under flera år Läs mer…

Faktaresistensen breder ut sig

Faktaresistens blir allt vanligare och i takt med den sprids också allt mer falska nyheter och påhittade sanningar. När det gäller faktaresistens är det mest känt i samband med klimatfrågan. Högern har nästan gjort faktaresistens och falska nyheter till en konstform när det gäller klimatet. Läs mer…

Al – Från prylar till relationer

Ideellt sett kan problemet med robotskapad arbetslöshet i fabrikerna och kontoren lösas att genom fler arbeten skapas i den sociala, relationella, människonära sektorn (offentlig skola, vård, omsorg). Exempelvis satsning på funktionsvarierade, tidiga ”problembarn”, integration och gemenskap i utsatta områden Läs mer…

Vad är socialism för V:s programkommission?

Vänsterpartiets programkommission har publicerat några tankar inför den programrevision som ska beslutas om på nästa års partikongress. Det är bra. Och där finns en del annat att glädjas åt: som att de nio ledamöterna skriver att vänstern behöver ett långsiktigt projekt med en egen grundberättelse som tar över dagordningen från högern. Och som att socialismen innebär en gemensam och personlig frigörelse. Läs mer…

V behöver se skillnad på kapitalmakt och marknad

I stora drag läggs bra förslag i ”Vänsterpartiets ekonomisk-politiska plattform – En politik för full sysselsättning, jämlikhet och hållbar tillväxt 2023–2026”. Men jag har grava invändningar mot historieskrivningen. Och jag saknar ett tydligt internationellt perspektiv. Läs mer…

Klimat, jämlikhet och män(niskans) natur

Jättekunnigt, engagerat och detaljerat om megafrågan klimat-miljö-hållbarhet – men övertekniskt, överekonomiskt och bitvis uttråkande och krångelordigt. Fakta-detalj-övermättat. Ordet teknik är bokens upprepade kärna i den tänkta resan till en hållbar framtid för våra barn och barnbarn. Läs mer…

Varför stiger elpriset?

Johan Ehrenberg har skrivit ett bra inlägg om de svenska elpriserna i ETC. Elpriserna stiger, eller rättare sagt varierar mycket kraftigt. Toppriserna är mycket högre än vad vi är vana vid. Det beror på gasen och oljan från Ryssland säger en del. Läs mer…

Högt elpris beror inte på nedlagd kärnkraft

De två senaste kärnkraftsreaktorerna som stängdes var olönsamma att driva. Därför stängdes de. En av de två reaktorerna i Ringhals hade dessutom skador som gjorde att den inte kunde drivas vidare utan mycket stora investeringar. Men det är inte orsaken till det höga elpriset. Läs mer…

Det finns olika typer av vinstdriven brottslighet

Det finns tre grundläggande typer av vinstdriven brottslighet. Den viktigaste formen och den som lagstiftningen i grunden är formad för att hantera är tillgreppsbrottslighet, dvs stöld, en del bedrägerier genom list och rån med mera. Läs mer…

Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Läs mer…

Att vara småbonde – tröstlöst slit eller meningsfullt liv

För att en människa skall vara andligt fri måste hon fråga sig hur hon borde leva sitt liv, inte slösa bort det på meningslösheter säger Martin Hägglund i sin bok Vårt enda liv. Så långt är det relativt lätt att hålla med. Läs mer…

Stoppa marknadshyror – de är en attack på arbetarklassen

”Det finns inget förslag om marknadshyror och dessutom kommer de bara att införas i nybyggnation.” S-MP-regeringens försök att slingar sig ur den utredning den själv tillsatt väcker löje – och vrede. Läs mer…

Från Harun ar-Rashid till idag

Resurser som alltmer hamnar i ett finansiellt kretslopp där produktion inte spelar nån roll. Eller i fastigheter och statusföremål. Eller i annan rentierverksamhet. Eller i gåvor till politiker och kompiskapitalism. Sånt har vi sett förr och det brukar vara förknippat med ekonomisk nedgång. Det Läs mer…

När korruption blir tillräckligt stor kallas den inte längre korruption

Ørestad heter ett anskrämligt område på Amager. I jämförelse ser en typisk svensk miljonprogramsstadsdel småpyssligt hemtrevlig ut. Tretton fel av tolv möjliga, säger Danmarks stadsbyggnadsnestor Jan Gehl, mannen bakom Strøget och Times Square. Orsaken heter inte oväntat Offentligt-Privat Samarbete, OPS. Bakgrunden var Läs mer…

Den globala kapitalismen är svarslös inför pandemin

Det var inte riktigt så här vi hade föreställt oss den, kapitalismens värsta kris sedan 30-talsdepressionen. Men det är alltid något som utlöser en kris. Börskraschen 1929, oljekrisen 1973, Lehman Brothers 2008… När kapitalismens inneboende motsättningar, mellan vinstdrift och behov, Läs mer…