Nicklasson Fiskeri och Kristine Fiskeri

2007 tycks en rad svenska fiskebåtar ha sålts till bolag i Tyskland. De aktuella båtarna är GG 578 Victoria av Öckerö som ägdes av Nicklassons Fiskeri AB på Öckerö, GG 36 Kristin,  GG 330 Carmona som ägdes av Båt GG 330 Carmona AB och sannolikt också GG 778 Lövön (Lövöns AB). Victoria blev NC 300 Victoria, Carmona som först blev BX 789 Carmona återfick sen sitt tidigare namn Kristin och fick numret NC 330. Den båten är på 499 ton. Lövön ska ha blivit BX 790 Lövön, men kanske inte ens hamnade i Tyskland. Idag är den nämligen norsk och heter VA 10S Sille Marie

NC 330 Kristin var tidigare registrerad på Donsö och hette GG 36 Kristin av Donsö för att 2001 bli GG 330 Carmona (VI) från Dyrön för att därefter år 2007 säljas till Tyskland och bolaget K & V Gesellschaft GmbH (K betyder sannolikt Kristin och V Victoria). Idag är ägaren Kristin Fischerei Gmbh i Cuxhaven. Ett bolag som representeras och sannolikt ägs av Nils Örjan Karlsson, Ola Hansson och Karl Lennart Larsson. Dessa tre äger nämligen svenska Kristine Fiskeri AB på Donsö.

En tidigare båt med namnet Kristin har också periodvis hört hemma i Smögen och då haft namnet Åsa samt då ägts av företaget Omab Fiskeri AB, som delvis verkar ha samma intressenter som Kristine Fiskeri AB. Denna äldre båt blev NC 314 Kristin i Cuxhaven men har senare sålts och ersatts av ovan nämnda NC 330 Kristin. Den äldre Kristin är på 306 ton, heter idag HG 350 Luna 1 och hör hemma i Danmark. Ägare är bröderna Jesper och Lars Nielsen. Även Sbt Strikk AB ägs av delvis samma intressenter med Nils Örjan Karlsson från Donsö som en central person.  En annan är Marcus Färdig som också äger AB GG 295 Klädesholmen och en tredje är Oscar Knutsson som pckså äger GG 100 Fotö AB. Nån båt med numret GG 100 finns inte och inte heller någon med numret GG 295.

På samma adress i Cuxhaven som Kristin Fischerei Gmbh återfinns även Victoria Fischerei Gmbh. Det företaget har ägt och äger båtar med namnet Victoria. Den första av dessa var en fiskebåt som tidigare hette GG 578 Victoria av Öckerö och ägdes av Nicklasson Fiskeri AB. Intressenterna (familjen Niklasson) bakom det företaget äger också Stranden Bemannings AB som förser fiskefartyg med besättningar. Det första bolag som ägde fiskebåten Victoria i Tyskland var K & V Gesellschaft GmbH (K betyder sannolikt Kristin och V Victoria) så samband mellan de två bolagen verkar finnas. Denna första Victoria återfinns idag i Hanstholm i Danmark och heter HM 635 Karbak och är på 397 ton. Ägare är Karbak ApS som i sin tur verkar ha danska ägare.

Den nuvarande båten NC 315 Victoria på 499 ton i Cuxhaven uppges av Fiskerforum.dk ha det irländska företaget CIM Trawlers Ltd som ägare. Den hette tidigare D 683 India Rose. CIM Trawlers som är upplöst hade irländska ägare med efternamnet Boyle. Denna familj äger också en rad andra fiskeriföretag som exempelvis Atlantic Trawlers. Eftersom CIM Trawlers Ltd är upplöst kan vi nog utgå från att båten ägs av Victoria Fischerei Gmbh som i sin tur sannolikt ägs  av Nicklasson Fiskeri AB eller av familjen Niklasson och Stig Arnesson. 2009 fotograferades båten i Öckerö hamn. Båten ser inte ut att vara en pelagisk trålare utan en häcktrålare som fiskar med bottentrål efter torsk, kolja, sej etc. Tillsammans med bl.a. Kristin tillhör den de båtar som uppges fiska för Kutterfisch Gmbh. Men vad det verkar så gäller det inte längre för Kristin.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Ett svar på “Nicklasson Fiskeri och Kristine Fiskeri”

Kommentarer är stängda.