Trigon Agri

Del 3 av 4 i serien Svenska markägare i österled

Trigon Agri är ett jordbruksföretag som producerar spannmål och mjölkprodukter. Bolaget bedriver verksamhet i Ukraina, Ryssland och Estland där man kontrollerar knappt 159 000 hektar mark varav den absoluta merparten återfinns i den så kallade Svarta Jorden-regionen i Ukraina och Ryssland. 71 000 ha finns dock i Rostov-området invid Don. I Estland har man 8 000 ha. Utöver detta driver företaget också en egen handelsverksamhet.

1/3 av jorden arrenderas i Ukraina och nästan 2/3 ligger i Ryssland. I Estland ligger de största delarna av mjölk- och köttproduktionen. Själva företaget är danskt, Trigon Agri A/S och sköts av Trigon Capital som är ett estniskt private-equityföretag med finska ägare samt börsnoterat på en mindre börs i Sverige. Andelen spannmålsproduktion har varit mindre än hos andra liknande bolag som Black Earth Farming, Alpcot och RedlandBolaget har cirka 4 000 mjölkdjur varav cirka 2000 kor. Investeringarna i Ryssland har skett via ett bolag i skatteparadiset Cypern. Något som är vanligt vid satsningar i Ryssland.

Trigon AgriHuvudsakliga intressenter i Trigon Agri och Trigon Capital är Joakim Helenius (majoritetsägare i Trigon Capital), Peter Fagernäs, Timo Joukhi och Pertti Laine. På företagets hemsida är dock i stort sett alla aktier förvaltarregistrerade.

Joakim Helenius är också engagerad i Martinson Trigon (VP), ett annat riskkapitalbolag. Han har tidigare varit bankdirektör i olika estniska banker och var i högsta grad delaktig i att svenska banker tog över det estniska bankväsendet:

1998 var Joakim Helenius styrelseordförande i Estlands Sparbank. En fusion med Hansapank genomfördes. SEB och Swedbank ville samtidigt in på marknaden och behövde ett brohuvud i Baltikum. Båda bankerna köpte därför andelar i Hansapank. Joakim Helenius var rådgivare åt Swedbank som vann kampen och blev majoritetsägare.

Det skulle dock dröja ytterligare några år innan låneboomen tog fart. 2002 sänkte Nordeas filial räntemarginalen. Bland annat Hansapank svarade med att lätta på sina lånekrav. Med billiga lån som vapen och stigande fastighetspriser som fundament fördes sedan striden om marknadsandelar.

Nu står SEB och Swedbank tillsammans för 80 procent av utlåningen i Estland. Joakim Helenius kallar det en total och farlig dominans. Men det är inte bankernas agerande som han vänder sig mot utan myndigheternas, eller snarare de inblandade staternas.

– Någon borde ha dragit i bromsen men det är inte de sinsemellan konkurrerande privata bankernas och företagens sak att göra det i en fri marknadsekonomi.

Joakim Helenius är övertygad om att landets ekonomi klarar en djup kris. Men tre jokrar som den estniska staten bara har marginellt inflytande över oroar – och inger hopp.

Swedbank, SEB och Sverige.

Trots att han var delaktig i att skapa de svenska bankernas dominans är Joakim Helenius själv kritisk till den situation som uppstått i Baltikum.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stort svensk jordbruksföretag byter namnClaesson – CA Fastigheter >>
Advertisements