Grönt globalt folkhem

Världens chansBoktips
Världens chans
Stefan Edman
Atlas

Grönt globalt folkhem

Ska alla leva som svenskar behövs tio jordklot till. Därför är den nuvarande utvecklingen ohållbar för naturresurser, livsmiljö, ekonomi, social välfärd och fred. Det slår miljödebattören och regeringsrådgivaren Stefan Edman fast i sin lättlästa, faktaspäckade och något siffertyngda debattbok Världens chans, Ny möjlighet för Sverige – En bok om ekologi, teknik och solidaritet.

Den blandar lite förvånande den överdrivna modernistiska teknikoptimismen (okritiskt om genmanipulation) med radikala civilisationskritiska resonemang om en glädjefylld antimaterialistisk livsstilsrevolution i etikens och solidaritetens tecken. Vi ska använda teknikens alla stora och vardagsnära (lågenergiglödlampor och miljövänligare glasrutor) möjligheter för att bygga ett samhälle där alla behövs och bidrar, inklusive u-länderna.

Den energiske och visionäre biologen Stefan Edman tror att det går att förena ”hårda” ekonomi och teknik med ”mjuka” ekologi och solidaritet. Förena internationell rättvisa med miljödriven affärsverksamhet. I kontrast till dagens surnegativa och/eller aningslösa utvecklingsdeterministiska resonemang om en totalitär ”utveckling” som går sin egen av människor opåverkbara ödesbestämda väg, lyfter Stefan Edman uppfriskande fram att våra värderingar, politik och demokrati avgör vår framtid (en egentligen självklar ståndpunkt om man tror på demokrati och inte på diktatur).

Därför föreslår han medryckande att Sverige går i spetsen för ”en helt ny utveckling, där välfärden tryggas på en mycket smalare bas av resurser”. Helt mot den förhärskande nyliberalismens anda föreslår han ett statligt investeringsprogram för omställning till ett hållbart Sverige – och självförsörjning med livsmedel.

En läsvärd bok. Men själv hade jag gärna sett mindre av de långa teknikresonemangen och mer av Edmans tankar kring frivillig enkelhet, kulturell uthållighet, ”återförtrollning” av världen, etik, andlighet, en till alla människor och naturen utsträckt medkänsla, kulturell särart och brobyggande mellan religioner. Allt nödvändiga saker för den dröm jag delar med Stefan Edman: det globala gröna folkhemmmet.

Hans Norebrink

Läs mer: Vattenriket, Miljöbloggen, M & M, Google, SVD, Skogssällskapet,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements