Med USA associerade territorier

Det finns tre områden i världen som är associerade med USA. Ett är Palmyra Atoll som anses vara ett med USA inkorporerat område som dock är en del av United States Minor Outlying Islands som i huvudsak består av oinkorporerade öar i Stilla Havet. De två andra är icke självständiga stater fritt associerade med USA. En av dessa stater är Norra Marianerna, en annan är Puerto Rico.

Norra Marianerna har en befolkning på cirka 54 000 invånare och en yta av 464 kvadratkilometer. Av invånarna bor 90% på ön Saipan och endast två andra öar är permanent bebodda, Tinian och Rota. Agrihan var bebodd intill 1990, Pagan till 1981 och Sarigan till ungefär 1970. En av öarna, Guam, är dock fortfarande en US-amerikansk koloni och inte en del av Samväldet Norra Marianerna. 1565 ockuperade spanjorerna öarna, 1898 överlämnade Spanien ön Guam till USA efter det Spansk-Amerikanska kriget. Resterande delar av Marianerna lämnades till Tyskland i enlighet med Tysk-Spanska fördraget av 1899. Marianerna styrdes från tyska Nya Guinea. Under första världskriget intogs de tyskstyrda öarna av Japan och 1919 gav Nationernas Förbund öarna som ett NF-mandat till Japan. 1939 hade öarna en total befolkning på 129 000 varav 77 000 var japaner. På Saipan bodde cirka 33 000 invånare varav 29 000 japaner, på Tinian 16 000 invånare, i stort sett alla japanska och koreanska kolonister.

1941 invaderades Guam av japanerna och införde där det mycket hårt styre som gick ut över den lokala ursprungsbefolkningen (chamorros). 1944 invaderade USA Saipan som försvardes av 30 000 japanska soldater. Av dess överlevde färre än 1 000. Över 20 000 civila japaner dödades också. Därefter återtog USA också Guam och erövrade Tinian. På Tinian anlades efter erövringen en US-amerikansk militärbas för 40 000 soldater. Överlevande japaner, civila såväl som militärer, skeppades tillbaka till Japan efter kriget. Marianerna förvaltades därefter av USA för FN:s räkning som en del av Trust Territory of the Pacific Islands. Flera folkomröstningar om öarnas och Guams status hölls sedan under 1960-talet:

Four referenda on either integration with Guam or the islands’ status were held in 1958, 1961, 1963 and 1969. On each occasion a majority voted in favor of integration with Guam. However, the proposal remained unfulfilled, with Guam rejecting integration in a 1969 referendum. The people of the Northern Mariana Islands decided in the 1970s not to seek independence, but instead to forge closer links with the United States. Negotiations for territorial status began in 1972 and a covenant to establish a commonwealth in political union with the United States was approved in a 1975 referendum. A new government and constitution went into effect in 1978 after being approved in a 1977 referendum. Similar to other U.S. territories, the islands do not have representation in the U.S. Senate, but are represented in the U.S. House of Representatives by a delegate (beginning January 2009 for the CNMI) who may vote in committee but not on the House floor.

Resultatet har alltså i slutändan blivit att Marianerna är sen 1978 ett icke-självständigt land, Samväldet Norra Marianerna,  associerat till USA. Ekonomiskt är Marianerna beroende av bistånd från USA, turism och historiskt också av en krympande textilindustri som idag saknar betydelse. Den arbetsrättsliga lagstiftningen på Marianerna är extremt eftersatt vilket fått till konsekvens att slavliknanade förhållanden avslöjats ett flertal gånger liksom tvångsprostitution och trafficking.

Puerto Rico är betydligt större än Marianerna och har formellt ingen status som självständig stat, men är ändå erkänd av USA som ett samvälde fritt associerat med USA. Ytan är 9 104 kvadratkilometer och befolkningen 3,7 miljoner. Puerto Rico har autonomi och självständigt styre på ett sätt som liknar förhållandena för USA:s delstater.

Mellan 1508 och 1898 var ön en spansk koloni. Sistnämnda år beviljade Puerto Rico självständighet i likhet med Kuba men i juli samma år invaderades ön av US-amerikanska trupper som en del av det spanska-amerikanska kriget. Som ett resultat av kriget lämnade Spanien Guam, Flippinerna och Puerto Rico till USA. 1917 fick puertoricaner US-amerikanskt medborgarskap. Under de US-amerikanska åren försökte Puerto Rico åtskilliga gånger bli självständigt. Förslag i den US-amerikanska kongressen, demonstrationer, omröstningar i lokala parlament, uppror etc. 1948 förbjöds nationella symboler samt att propagera för självständighet. 1950 var det mest kända upproret, 1952 fick Puerto Rico en egen författning och namnet Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ofats översatt till Commonwealth of Puerto Rico på engelska:

In 1950, the U.S. Congress granted Puerto Ricans the right to organize a constitutional convention via a referendum that gave them the option of voting their preference, ”yes” or ”no”, on a proposed U.S. law that would organize Puerto Rico as a ”commonwealth” that would continue United States sovereignty over Puerto Rico and its people. Puerto Rico’s electorate expressed its support for this measure in 1951 with a second referendum to ratify the constitution. The Constitution of Puerto Rico was formally adopted on July 3, 1952. The Constitutional Convention specified the name by which the body politic would be known.

On February 4, 1952, the convention approved Resolution 22 which chose in English the word Commonwealth, meaning a ”politically organized community” or ”state”, which is simultaneously connected by a compact or treaty to another political system. Puerto Rico officially designates itself with the term ”Commonwealth of Puerto Rico” in its constitution, as a translation into English of the term to ”Estado Libre Asociado” (ELA). Literally translated into English the phrase Estado Libre Asociado means ”Associated Free State.” The preamble of the Commonwealth constitution in part reads: ”We, the people of Puerto Rico, in order to organise ourselves politically on a fully democratic basis, …do ordain and establish this Constitution for the commonwealth which, in the exercise of our natural rights, we now create within our union with the United States. In so doing, we declare: … We consider as determining factors in our life our citizenship of the United States of America and our aspiration continually to enrich our democratic heritage in the individual and collective enjoyment of its rights and privileges; our loyalty to the principles of the Federal Constitution;…”

While the approval of the Commonwealth constitution by the people of Puerto Rico, the U.S. Congress and the U.S. President, marked a historic change in the civil government of Puerto Rico, neither it nor the public laws approved by Congress in 1950 and 1952 revoked statutory provisions concerning the legal relationship of Puerto Rico to the United States

Puerto Rico som territorium omfattar också flera mindre öar, däribland Vieques, Culebra, Mona, Desecheo, and Caja de Muertos. Av de sistnämnda 5 är bara Vieques och Culebra bebodda året runt.

Den beslutsrätt och de formella självstyresmöjligheter Purto Rico idag har saknar skydd i USA:s konstitution och beslutas enväldigt av USA som alltså kan dra in dem om de så skulle önska. I USA:s kongress har Puerto Rico en representant utan rösträtt. I fler folkomröstningar har invånarna röstat för att bevar nuvarande förhållande till USA, men 2012 röstade man för första gången för att bli en delstat i USA. USA har inte accepterat utslaget av folkomröstningen utan vill ha en ny. Puerto Rico räknas inte som ett område utan självstyre enligt FN. FN har åtskilliga gånger antagit resolutioner med krav på självständighet för Puerto Rico.

Puerto Rico är inte ekonomiskt självständigt och har en hög offentlig skuldsättning. Landet är fattigare än alla US-amerikanska delstater men rikt i jämförelse med stora delar av Latinamerika. Huvudsaklig ekonomisk verksamhet är tillverkningsindustri som läkemedelstillverkning, textilindustri, kemi och elektronik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

5 svar på “Med USA associerade territorier”

 1. Jag är imponerad av att du tar fram fakta och redovisar den inom många områden. Det är sånt som bygger förtroende, hos mig i alla fall. Men om vi går över till ideologi. Du redovisar fakta, så som situationen ser ut idag. Men har du några teorier om hur det sett ut om inte USA gjort det de gjort geopolitiskt? Tror du att det hade varit en bättre värld?

  Jag frågar inte för att jag anser att USA representerar paradiset, utan helt enkelt för att jag inte tror på att människan som art, som ras, är god.

  1. Jag är en faktanörd. Skittråkigt att spela TP mot/med mig. Sen har jag väl lite för mycket tid också. 😉 Men ett kul ”jobb” är det.

   Jag tror inte det varit en bättre värld om USA om inte gjort det som de gjorde. Då hade kanske Japan styrt över stora delar av Stilla Havet. Jag tror det hade varit sämre för det hade handlat om ett annat Japan än det vi ser idag. Värre än idag hade det sannolikt varit om Sovjet lagt beslag på hela Europa. Men efter andra världskriget tror jag att USA spelat en negativ roll geopolitiskt. Framförallt i Latinamerika och Mellanöstern. Sovjet/Ryssland har också spelat en negativ roll, främst i Europa och Centralasien men även i Afrika. Jag har uppenbarligen inte speciellt stort förtroende för de politiska system som dominerat världen under de senaste 150 åren. et bästa politisk systemet som finns och funnits är nog det vi har och har haft i Skandinavien. Med sina brister och fel (det finns inga system som är perfekta)

   Jag tror inte människan är god. Jag tror inte hon är ond heller. Om människan eller en människa är ond eller god avgörs av situationen för den människan, vilka möjligheter till ondska eller godhet man har. Det finns inga perfekta människor. De flesta försöker dock så gott de kan misstänker jag.

   1. Ja, du har förmodligen rätt. Människan är inte ”god” eller ”ond” egentligen, det är konstruerade begrepp som religionen hittat på. Människan ”är” skulle jag kalla det, precis som naturen i övrigt. Sant är dock att det finns människor som kan beskrivas som ”goda” ur en religiös/moralisk synvinkel. Dessa har då resonerat sig fram till sin godhet med sin fria vilja och gått emot naturen, men det är inte så människan som art är, det är individuella avvikelser enligt mig.

    Men förhoppningsvis fortsätter denna konstruktion spridas (utvecklas) med tiden, som den gjort genom historien, detta skulle gynna både människorna och naturen, men människan som art är ganska långt därifrån än..

Kommentarer är stängda.