USA-styrda småöar i Stilla Havet och Karibien

Huvuddelen av de öar som USA hävdat överhöghet över på grund av Guano Islands Act och som USA fortfarande hävdar överhöghet över är så kallade oinkorporerade områden. Huvuddelen av dessa ligger i Stilla Havet och de allra flesta är så kallade United States Minor Outlying Islands. 8 Minor Outlying Islands finns i Stilla Havet och en i Karibiska Havet.

De åtta i Stilla Havet är Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Palmyra Atoll och Wake Island. Av dessa är Wake Island inte en ö som USA hävdat överhöghet över på grund av Guano Islands Act och Palmyra Atoll är i motsats till de andra ett med USA inkorporerat område. Ön i Karibiska havet är Navassa Island.

Alla öarna, utom Wake Island, är idag utan bofast befolkning och den sammanlagda ytan är cirka 34 kvadratkilometer. Palmyra Atoll på 12 kvadratkilometer och som styrs direkt av USA:s federala regering har dock tidvis en befolkning av forskare på mellan 4 och 20 personer. Från 1912 har Palmyra ägts av familjen Fullard-Leo med undantag av perioden 1934-1947 då den US-amerikanska flottan styrde ön. Det var också den enda period som atollen kan sägas ha haft befolkning. Ön användes som observationspost vid kärnvapenprov på Johnston Atoll. Sen 2000 ägs huvuddelen ön av The Nature Conservancy och sen 2001 är det ett naturreservat efter att Fullard-Leo sålt.

Palmyra Atoll är egentligen en av Line Islands vars övriga öar tillhör Kiribati. De obebodda Baker Island och Howland Island som tillhör ögruppen Phoenix Islands är också öar som Kiribati gör vissa anspråk på. Baker Island var bebodd 1935-42 och besatt av US-amerikansk militär 1942-46. Baker Island saknar naturligt färskvatten och det gör också Howland Island. På den senare ön bröts guano åren 1857-1878, 1886-1891 ockuperades Howland av ett brittiskt företag. Med start 1935 gjordes kolonisationsförsök på Howland Island. Efter japanska bombningar avslutade kolonisationsförsöket 1942. Militär var stationerad på ön, som hade ett mindre flygfält, åren 1943-44. 1974 gjordes Howland till naturreservat.

Jarvis Island ligger mitt i det område som idag utgör staten Kiribati. Åren 1857-1879 bröts guano på ön men forstatte till och från att vara bebodd till 1883. 1935 gjrodes precis som på Baker och Howland kolonisatiosnförsök på Jarvis. Kolonisterna evakuerades 1942 och ön har sen dess inte varit bebodd. Den är idag ett naturreservat.

Guano bröts också på Johnston Atoll (sydväst om Hawaii) från 1858 till 1890 då alla guano hade brutits. 1923 blev ön ett naturreservat men 1934 överfördes delar av atollen till den US-amerikanska flottan som där skulle anlägga en flygbas. baen stod klar 1939 på Sand Island, en del av atollen. En annan del av atollen, Johnston Island gjordes åren 1942-1964 betydligt större genom utfyllnad med muddermassor. På 1960-talet användes atollen för vapenprov, inklusive kärnvapenprov och rakettester. Militärbasen lades slutligen ner 2004. Vid nedläggningen fanns 400 invånare på ön som idag är obebodd. 1970 hade ön över 1 000 invånare, 1980 cirka 300 och 1990 ungefär 170.

Kingman Reef har aldrig varit bebott men användes åren 1937-38 som mellanlandningsstation för flygbåtar mellan Hawaii och Amerikanska Samoa då revet/atollen ligger nästan precis halvvägs mellan ögrupperna. Revet ligger också nära Palmyra Atoll. Idag är Kingman Reef ett naturreservat.

Den Minor Outlying Island som haft störst befolkning är Midway Atoll som består av flera öar varav två större. Midway är en del av Hawaii-ökedjans förlängning västerut. 1871 gjordes första förösket att bosätt sig på ön som ligger halvvägs mellan USA och Japan och nästan halvvägs runt jorden från Greenwich (London). Försöket misslyckades och nästa försök gjorde först 1903 då en byggstyrka satte upp en telegrafstation ön. Senare samma år upprättade US-amerikanska flottan en mindre bas med en radiostation på ön. Flottan og också öevr administrationen. En mindre styrka stationerades på ön för att bevak och sköta telegraf- och radiostationerna. 1935 blev Midway en mellanlandningstation för flygbåtar mellan USA och Asien. 1941- 1945 fanns en större militär styrka på ön. 1950 lades militärbasen ner, men den öppnades snart igen på grund av Koreakriget och spelade stor roll under Vietnmakriget. På den tiden fann det cirka 3 500 personer på Midway, i huvudsak militärer med familjer. 1978 påbörjades stängningen av flott- och militärbasen på ön. 1993 avslutades stängningen. Befolkningen minskade från 2 200 personer 1970 till 450 1980, ett tiotal 1990, 4 stycken år 2000 till idag ingen befolkning alls. Midway är idag ett historiskt minnesmärke och ett naturreservat. Ön var under den US-amerikanska marinens styre fram till 1996.

Wake Island är egentligen en del av Marshallöarna som också hävdar överhöghet över ön. 1899 lade USA beslag på ön för att anlägga en telegrafstation, från 1935 var det en mellanlandningstation för flygbåtar mellan USA och Asien och 1941 byggde USA en militärbas med flygfält på den största av atollens öar. På atollen stationerades cirka 500 miltärer och där fanns 1 200 civilt anställda arbetare. Senare 1941 intogs Wake Island av Japan som stationerade cirka 4 000 militärer (inklusive flottpersonal) på ön. 1945 kapitulerade japanerna på ön.  Miltärbasen har efter Vietnamkriget blivit allt mindre och är idag i huvudsak ett reservflygfält. Sen 1974 har ön också använts som rakettestplats för uppskjutning av raketer och några år efter 1975 var det en flyktingförläggning med 8 000 flyktingar från Vietnam efter att USA förlorat kriget. På Wake Island finns idag ungefär 150 invånare och ön administreras av det US-amerikanska flygvapnet.

Den sista ön som är en Outlying Minor Island är Navassa Island i Karibiska Havet som ligger rakt söderut från den US-amerikanska militärbasen Guantanamo Bay på Kuba. En ö som också Haiti gör anspråk på, men som en 1858 i praktiken utgjort en del av USA som ett så kallat icke-inkorporerat område. 1868-1901 bröts guano på ön. Mellan 1914 och 1929 bodde fyrvaktare på ön. Sen 1999 är ön ett naturreservat.

Förutom öar som är United States Minor Outlying Islands finns ytterligare några oinkorporerade småområden som USA hävdar är deras, Bajo Nuevo Bank, Serranilla Bank och Swains Island (Olohega).  Av dessa administreras Swains Island som en del av den US-amerikanska kolonin Amerikanska Samoa, Swains Island har 17 invånare. 1860 blev Swains Island i praktiken ett land styrt och ägt av familjen Jennings som drev en kokosnötplantage. Familjen Jennings deltog också i slavhandel genom att hjälpa peruanska slavjägare att infånga och deportera invånare på de andra tre öarna i ögruppen Tokelau. 1907 hävdade britterna att ön tillhörde det brittiska protektoratet Gilbert and Ellice Islands. Familjen Jennings styrde ön som en diktatur (även om Swains Island formellt var underställt Amerikanska Samoa från 1925) intill 1953 då en arbetskonflikt med inhyrda arbetare från de andra Tokelau-öarna ledde till att myndigheterna på Amerikanska Samoa fick ingripa och genomdriva refomer. Tokelau kräver idag ön som en del av sitt territorium.

Bajo Nuevo Bank och Serranilla Bank styrs av Colombia men överhöghet över öarna hävdas av 5 (Colombia, Nicaragua, Jamaica, Trinidad & Tobago samt USA) respektive 4 länder (Colombia, Nicaragua, Honduras och USA).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

2 svar på “USA-styrda småöar i Stilla Havet och Karibien”

Kommentarer är stängda.