Män utsatta för våld i nära relationer

Undersökningar som genomförts vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg visar att män uppger att de är utsatta för våld i nära relationer i samma utsträckning som kvinnor:

– Det är förvånande att män rapporterar en stor utsatthet för våld. Åtta till elva procent uppger att de misshandlats fysiskt av sin partner under det senaste året, och det tycker jag är mycket, säger Gunilla Krantz, professor vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.

Antalet kvinnor som uppgav att de utsatts för fysiskt våld under det senaste året av en partner var åtta procent, alltså ungefär på samma nivå som männen. Samtidigt uppger en större andel – hela 64 procent av männen som utsatts för våld, att de också utövar våld mot sin partner. Motsvarande siffra bland kvinnor är 40 procent.

Men det är en sanning med modifikation. För två tredjedelar av de män som säger att de är utsatta för våld från sin partner säger också att de utsätter sin partner för våld. En tänkbar tolkning är alltså att männen blir utsatta för våld just därför att de själva använder våld. Kvinnor i våldsamma relationer försvarar sig alltså med våld.

Det är dessutom så att kvinnor mördas av våldsamma män. Men män mördas inte av kvinnor. Kvinnor är alltså mer utsatta och drabbas mycket hårdare av våld i nära relationer än män. En sannolik orsak till detta är ju sannolikt mäns större fysiska styrka. Något som onekligen ger ett övertag i en våldsam konfrontation i en nära relation.

Så även om män i nära relationer tycks vara utsatta för våld i lika stor utsträckning som kvinnor så är det kvinnor som drabbas hårdast av våldet. Kvinnor är mer utsatta. Kvinnor utsätts för grövre våld. Kvinnor utsätts för sexuellt våld:

Av studien, som gjorts på sammanlagt 1.400 slumpvist utvalda personer mellan 18 och 65 år, framgår även att konsekvensen av våldet blir värre för kvinnor än för män. Var tionde kvinna uppger att hon haft självmordstankar efter att hon blivit misshandlad och en större andel kvinnor än män vittnar även om depression, ångest och sömnproblem till följd av våldet.

[…]

När det kommer till sexuellt våld är männen överrepresenterade som utövare, medan kvinnorna är offer. Nästan tio procent av kvinnorna i studien uppger att de har utsatts för sexuellt våld tidigare i livet, medan motsvarande siffra bland männen är 3,5 procent.

[…]

Forskarna ser två typer av våld i relationer: situationsbetingat våld och fysiskt våld med kontrollerande beteende. Enligt tidigare studier utövas ett kontrollerande beteende oftare av män i en relation mellan en man och en kvinna.

Situationsbetingat våld är även vanligare bland unga par än äldre. Ofta har de barn.

Att det finns en liten grupp män som också är svårt utsatta för våld i nära relationer förändrar inte den generella bilden. Kvinnor är mer utsatta. Det våld i nära relationer som riktas mot kvinnor är generellt grövre och har allvarligare konsekvenser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements