Skolan klarar inte att utbilda elever – lås dem ute

Jan BjörklundJan Björklund är en av de stora arkitekterna bakom den svenska skolans fiasko. Alla åtgärder som vidtagits under hans tid som ansvarig minister har så vitt jag kan förstå försämrat skolan ytterligare. Även Björklund tycks dock ha insett att skolan misslyckas. Han tycker en dellösning är sluta ge vissa elever undervisning. För han tycker att elever som kommer försent inte ska få nån undervisning utan låsas ute från lektionen. Jag förstår bara inte hur det skulle förbättra skolans undervisning och hur det skulle kunna få eleverna kunnigare. Det innebär väl snarast motsatsen.

Det är inte barnens fel att skolan misslyckas. Det är skolans fel, beslutsfattarnas fel. De nedskärningar de senare beslutat om och som skolans tjänstemän snällt genomfört är en orsak. Det är segregationens fel. Den segregation som förvärrats av privatskolor (bisarrt kallade friskolor) som införts genom politiska beslut och allting som hör därtill som fritt skolval och annat. Den här typen av problem tycks Björklund inte vilja göra nåt åt. Han vill bara bestraffa de elever som redan bestraffats genom att en bristfällig skola ger dem unermålig utbildning och ledning. Jan Björklund är en fara för eleverna, en fara för demokratin och en fara för Sverige. För en undermålig skola och undermåligt undervisning leder till bristande demokrati och bristande demokrati innebär ett sämre land.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements