Avprivatisering är vägen framåt

I ETC har Johan Jenny Ehrenberg skrivit en ledare om avprivatisering eller förstatliganden. Jag tycker dock avprivatisering är ett bättre ord för det är inte nödvändigtvis staten som måste ta över. Det Ehrenberg föreslår är att det apoteken, skolorna, försvarsindustrin, läkemedelsindustrin förstatligas samt att det skapas en statlig bank Läs mer…

Bekämpa gängen – satsa på skolan

Kraftiga satsningar på skolan är nödvändigt för att vi ska kunna stoppa rekrytering till de kriminella gängen. Det inkluderar att den omfattande skolsegregationen ska brytas och att lärartätheten ökar. Dessutom krävs en satsning på förskolan en höjning av lönerna för förskollärare. Läs mer…

Varför de som skjuter och spränger blir allt yngre

Skolan i Sverige blir allt sämre. Det gör att väldigt många saknar utbildning och betyg för att kunna gå vidare till högre utbildning eller få jobb. Orsaken till situationen är att skolan får allt mindre resurser. Politikerna skär ständigt ner och offentliga medel används för att berika överklassen genom aktieutdelning till ägarna av skolföretag. Läs mer…

Behandla narkotikamissbruk som en sjukdom

I en artikel i DN redogörs för hur den höga dödligheten på grund av bland annat narkotikamissbruk har lett till att Sverige numera har en dödlighet bland unga som är betydligt högre än genomsnittet i Västeuropa. För tjugo år sen hade Sverige en dödlighet som låg mycket lägre än genomsnittet i Västeuropa. Läs mer…

Alla smarta bör gå i vanliga skolor

Den som är intelligent kan ibland tyck skolan är tråkig. Det är naturligtvis ett problem som gör att en sådan individ kan börja skolka eller prestera sämre än vad den annars kan göra. Det kan vara skönt för en sådan Läs mer…

Ökad segregation och ojämlikhet är resultatet av privatskolorna

Större skillnader i studieresultat mellan skolor och en förstärkning av boendesegregationen. Dessa är exempel på vad det marknadsutsatta utbildningssystemet i Sverige lett till. I en ny bok beskriver en rad forskare utvecklingen av det svenska utbildningssystemet och hur det påverkar Läs mer…

Skolan inte tillgänglig för elever med autism

Hälften av elever med autism har skolfrånvaro som följd av brister i stöd och anpassning, visar Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkät. 51 procent av alla elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan enligt Läs mer…

Skolvalet skapar och underblåser segregation

En rapport inom projektet Ge alla elever samma chans från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO som presenterades i senaste numret av tidskriften Pedagogiska Magasinet och i sin helhet publiceras idag visar med all tydlighet att det fria skolvalet och privatskolorna medverkar till Läs mer…

Bort med religion i skolan

Inte undervisning om religion och tro, utan det handlar religiösa ceremonier. De flesta människor i Sverige är inte religiösa, ungefär halva befolkningen tror överhuvudtaget inte på nån gud. Det finns ingen som helst anledning att religiösa riter ska finnas med Läs mer…

Skolan klarar inte att utbilda elever – lås dem ute

Jan Björklund är en av de stora arkitekterna bakom den svenska skolans fiasko. Alla åtgärder som vidtagits under hans tid som ansvarig minister har så vitt jag kan förstå försämrat skolan ytterligare. Även Björklund tycks dock ha insett att skolan Läs mer…

Ingen ljusning i sikte så länge vi har privatskolor

En av de stora orsakerna till att svenska skolelever blir allt sämre kunskapsmässigt är det fria skolvalet och den så kallade friskolereformen som lett till oändligt antal privatskolor och en enorm segregation. Resultatet är fallande kunskaper hos svenska skolever. Nedrustningen Läs mer…

Världens sämsta reform: Privatiseringen av den svenska skolan

I själva verket är avregleringen och privatiseringen av den svenska skolan så misslyckad att det inte ens borde kallas reform utan sabotage. Segregation, diskriminering, sjunkande resultat, försvunna betyg (vilket tillfälle för förfalskare, de som gått på dessa skolor kan ju Läs mer…

En misslyckad moderatledd alliansregering

Arbetslösheten är högre nu än när Alliansen tog över 2006. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i EU och långtidsarbetslösheten ökar. Matchningen mellan de lediga jobben och de arbetssökande blir allt sämre. Det tar längre tid för den som förlorar jobbet att Läs mer…