Allmän värnplikt är bra för demokratin

Allmän värnplikt är bra för demokratin och samhället. En yrkesarmé är en fara för demokratin. När Sverige hade värnplikt fanns det också yrkessoldater. Det finns alltså ingen motsättning i sig mellan frivillighet och värnplikt.

En värnpliktsarmé innebär att soldaterna är en del av befolkningen i sin helhet. Det minskar risken för att militären ska skapa en egen politisk agenda. En yrkesarmé som Sverige har idag ökar risken för att militären ska agera utifrån sin egen agenda och utifrån sina egna intressen. Det är alltså en demokratisk risk. Utifrån detta resonemang är det därför obegripligt för mig att majoriteten vänsterpartister är mot allmän värnplikt.

Allmän värnplikt

Återinförs värnplikt i Sverige anser jag att värnplikten borde kunna göras på fler sätt än ett. I fler myndigheter än en, i fler verksamheter än bara militären. Värnplikt borde också kunna göras inom brandkåren, polisen, vården och skolan. Värnplikten ska förstås också gälla alla, oavsett kön. Allmän värnplikt så som jag formulerat den står inte heller i motsättning till att militären avskaffas helt om vi skulle önska det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements