Junselevargen fortfarande viktig för vargstammen

Naturvårdsverket beviljade skyddsjakt på den nu rikskända Junselevargen. Det har tills vidare stoppats efter att flera miljöorganisationer, däribland Svenska Rovdjursföreningen, överklagat Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt har Förvaltningsrätten stoppat jakten i väntan på rättslig prövning.

Naturvårdsverket menar i årets skyddsjaktsbeslut att den genetiskt viktiga Junselevargen inte längre har så stor betydelse för vargarnas gynnsamma bevarandestatus.

– Det är något som Naturvårdsverket tagit ur luften. Den svenska vargstammen är i stort behov av nya gener och invandring är sällsynt. De få vargar som tar sig in i Sverige från Finland blir oftast skjutna i skyddsjakt tämligen omedelbart och det är högst ovanligt att en varg lyckats överleva i renskötselområdet så länge som Junselevargen gjort, säger Ann Dahlerus.

Junselevargen

Renarna ska flyttas från området i april och fortsätter Junselevargen och hennes nya hane att ta renar i samma takt som nu, dvs omkring 8 renar under en tremånadersperiod, innebär det att samebyn inte riskerar att förlora stora mängder renar.

– Med tanke på att samebyn har flera tusen renar i området måste skadorna hittills betraktas som mycket begränsade, säger Ann Dahlerus. Det bästa är om vargarna får vara ifred den tid som återstår tills renarna ska flyttas från området i april.

Naturvårdsverket hävdar att det uppstått problem utöver de dödade renarna, som att hjorden skingras och ökad arbetsbelastning.

– Man ska inte glömma bort att samebyn får ersättning för att det förekommer varg i området. Och den ersättningen är ju till för att täcka kostnaden för eventuella störningar och skador på renarna, säger Ann Dahlerus.

Svensson/Rovdjursföreningen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements