Förföljelserna av romer i Sverige under 1900-talet

Integrationsminister Erik Ullenhag har idag presenterat ”Den mörka och okända historien” – en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Syftet med vitboken, som bygger på arkivmaterial, forskarrapporter och intervjuer med romer och resande, är att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoriteten situation i dag.

– Vitboken är en mycket plågsam läsning. När vi började arbetet med vitboken för tre år sedan visste jag att det som skulle komma i dagen nu var en mycket mörk och okänd historia. Men den har visat sig vara mörkare än jag kunde föreställa mig. Det är en historia att skämmas över, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Vitboken behandlar en rad olika områden där romer utsatts för övergrepp och kränkningar. Några exempel:

  • Rasbiologi. Den parlamentariska fattigvårdslagstiftningskommittén anger 1923 att romers ”inblandning i den svenska folkstammen innebär en försämring av vår folkras”.
  • Sterilisering. Romer drabbades av sterilisering, bland annat villkorades ofta mödravård av krav på sterilisering. Minst var fjärde resandehushåll hade någon som blev tvångssteriliserad.
  • Systematisk kartläggning och registrering. Under första delen av 1900-talet genomfördes kartläggningar baserade på rasbiologi – huvuden mättes, intelligenstester gjordes och negativa egenskaper hos romer söktes. Under andra halva av 1900-talet fokuserade stat och kommun mer på assimilering utifrån tydliga fördomar och stereotyper. Senaste hittade registeranteckning är från Stockholms zigenarsektion så sent som 1997.
  • Inreseförbud 1914-1954. Romer nekades inresa till Sverige trots vetskapen om Förintelsen. Romer beskrevs i riksdagsmotioner kring inreseförbudet som ”slödder” och ”moraliskt gift i samhället”.
  • Förvägrades bostad. Romerna tvingades till ett kringresande liv och fördrevs från många kommuner. Utan bostad kunde romer och resande inte mantalsskriva sig och utan mantalsskrivning fick de inte tillgång till barnbidrag, pension, socialförsäkringar, rösträtt mm.
  • Diskriminerande skolsystem. Under första hälften av 1900-talet var romer inte välkomna till skolan. I mitten av 1900-talet gjordes försök med ambulerande zigenarskola. Under 1900-talets andra hälft fick människor formellt tillträde till olika skolor, men placerades ofta i särskilda klasser.
  • Stängd arbetsmarknad. Då romer förhindrades från att bosätta försvårades möjligheten för dem att få arbete. Lokala ordningsstadgor förbjöd också romers näringsverksamhet på många ställen.

– Slutsatsen är att romer under hela 1900-talet har behandlats som andra klassens medborgare. Ett första steg för att i dag bekämpa antiziganism och andra fördomar är att erkänna den historia som vi länge har förtigit. Romer och resande har försökt berätta om vad de utsatts för, men samhället har i hög grad blundat. Det är sorgligt att behöva konstatera att vitbokens omfattande genomgång av 1900-talet visar att romernas berättelser om historien nu bekräftas, säger Erik Ullenhag.

Läs också: Hur många romer finns i Sverige?

Intressant?
Media: DN, SVD1, 2, Skanskan, NSK, LT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements