Fängelse för attack mot demonstration i Kärrtorp

Händelsen i Kärrtorp den 15 december 2013 har av tingsrätten i Stockholm bedömts som ett våldsamt upplopp. De sju nazister som åtalats för våldsamt upplopp har dömts såsom deltagare i detsamma. Två av dessa personer har även dömts för andra brott. Ytterligare person, som inte varit åtalad för våldsamt upplopp utan för andra brott, har dömts för dem.

Tingsrätten har, vad gäller det våldsamma upploppet, kommit fram till att den nazistgruppering som de tilltalade ingått i har kastat flaskor, sten och knallskott samt haft påkar och sköldar vid tillfället. Tingsrätten har funnit det bevisat att nazisterna (som tingsrätten kallar för ”folksamlingen”) agerat med ett gemensamt ordningsstörande uppsåt och uppvisat ett gemensamt uppsåt att hindra polisens tjänsteåtgärder i samband med att en tillståndsgiven demonstration arrangerades. Det är också bevisat att nazisterna gemensamt gått till förenat våld på person. ”Det har för tingsrätten varit uppenbart att det varit folksamlingen som först angripit de demonstrerande genom att de, så snart de anlände till torget, börjat springa och kasta flaskor mot dem” säger tingsrättens ordförande, rådmannen Claudia Vadaszi.

Tingsrätten har konstaterat att de två personer som varit åtalade för att även ha anstiftat det våldsamma upploppet har skickat ut SMS till andra personer inom deras gruppering och uppmanat dem att närvara vid upploppet. De SMS som skickats ut det datum som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen har dock skickats till endast några enstaka deltagare, vilket tingsrätten inte funnit tillräckligt för att de ska anses som anstiftare. Tingsrätten har funnit att de två personer som varit åtalade även såsom anförare av det våldsamma upploppet inte ska bedömas som sådana eftersom det inte är bevisat att de i samband med att nazisterna samlades uppgett sig vara de personer som deltagarna skulle lyssna på för instruktioner.

En av de tilltalade var också åtalad för grov misshandel. Åtalet i den delen, som har lagts ned av åklagaren under huvudförhandlingen, har ogillats och så även målsägandens skadeståndsanspråk.

Av de personer som dömts för våldsamt upplopp har tre dömts till fängelse. Två personer har dömts till sex månaders fängelse och en person har dömts till åtta månaders fängelse. Tingsrätten har beslutat att en av dessa personer ska kvarbli i häkte. Övriga personer har dömts till ungdomspåföljder.

Tingsrätten meddelar också att avgörandet har benämnts som ”deldom” eftersom det finns ytterligare personer som är misstänkta för brott i aktuellt mål och som inte omfattas av tingsrättens avgörande. Fler domar är alltså att vänta.

Straffen verkar i sammanhanget rimliga. Det är ovanligt att människor döms till fängelse för våldsamt upplopp förutom efter Göteborg 2001 då det utdömdes mycket hårdare straff än normalt. Då för att upploppen bedömdes som politiska och som ett ”angrepp mot demokratin”. Vilket naturligtvis var rent trams. Det handlade i huvudsak om självförsvar mot en våldsam polis och straffen borde ha varit mycket lägre än de blev.

Nazisternas försvarsadvoikater är däremot missnöjda. Inget att förvånas över. det är deras jobb. Däremot är det helt absurt att folk som försvarar sig ska kunna bli åtalade. Helt vansinnigt. Nödvärn är lagligt och tillåtet. Ingen borde bli åtalad för att ha försvarat sig själv och andra mot nazistiska våldsverkare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements