Bra om extremism i DN – extremistutredning hamnar helt fel

Fem forskare har i DN skrivit en mycket bra debattartikel som totalt mosar regeringens så kallade utredning om ”våldsbejakande” extremism. De menar att de förslag som finns i utredningen hotar demokrati, yttrandefrihet, engagemang och integritet:

Det går också stick i stäv med den demokratiska rättsstatens värnande av fri åsiktsbildning. Om en ung människa tidigt i sitt politiska engagemang upplever sig aktivt motarbetad av skola eller socialtjänst som samarbetar med säkerhetspolisen, riskerar detta också att bekräfta de mer radikala gruppernas världsbild av en stat som ägnar sig åt åsiktskontroll. Sådana åtgärder kan därmed – tvärtemot det avsedda – leda till att fler unga ”radikaliseras”.

Särskilt problematiskt blir det när det gäller ungdomar som söker sig till rörelser som radikaliserar ett demokratiskt samhälles centrala värderingar. Detta gäller främst den i utredningen utpekade ”autonoma vänstern”, vars ideologi präglas av krav på mer demokrati och bättre villkor för underordnade grupper som invandrare, kvinnor och HBTQ-personer. Vari ligger det demokratipedagogiska att myndighetspersoner behandlar ungdomar som vill ha stärkta rättigheter för dessa grupper, eller vill att fler samhällssfärer ska demokratiseras, som ett potentiellt extremisthot?

Denna typ av problem, som oundvikligen uppstår när myndigheter ska definiera vilka åsikter som är ”extremistiska”, har tidigare fått den svenska staten att förhålla sig skeptisk till regelrätta förbud av organisationer som uttrycker vissa åsikter. I stället har lagar till skydd för demokratin främst handlat om att förbjuda politiskt motiverade handlingar som direkt hotar enskilda medborgares rättigheter – inte åsikter.

Problemen uppstår delvis av att utredningen behandlar olika grupper av aktivister på samma sätt. Det är inte samma typ av människor som dras till kamp för mer demokrati som de som dras till våldsamma mördarband inom extremhögern. De kan inte behandlas på samma sätt.

Utredningen föreslår åtgärder mot åsikter istället för åtgärder mot handlingar så som det alltid tidigare varit i Sverige. Det är verkligen ingen bra utveckling. Mot olagliga handlingar har Sverige redan mycket bra lagar. Det är bättre att faktiskt använda dem. Något dom forskarna också påpekar i DN.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • gastgivaren

    Om ungdomarna fick trygga fasta anställningar och en framtidstro, så skulle inte lika många bli radikaliserade, oavsett riktning.

    • För högerextremister kanske. För vänstern skulle det inte förändra nåt. Muslimsk fundamentalism är så liten att det saknar betydelse.