Att bekämpa fascism och rasism

Högerextrema partier finns av flera sorter. Öppet nazistiska som Svenskarnas Parti (SVP) och Svenska Motståndsrörelsen (SMR), moderna fascistiska partier som Sverigedemokraterna och högerpopulister som Fremskrittspartiet. Gemensamt för dessa tre typer är att det handlar om rasistiska partier. Den fjärde sortens högerextrema parti är inte rasister, det är de extrema libertarianerna och nyliberalerna som önskar en nattväktarstat, en stat med minsta möjlig statsapparat och där det mesta är tillåtet.  De senare kan vi bortse från i detta sammanhang.

Den svåraste typen av högerextremt parti att bekämpa är högerpopulisterna. De är ofta folkliga, beter sig normalt och har stöd av vanligt folk. I det fallet handlar det om långsiktighete och att det finns alternativ till vänster som kan erbjudaa en politik för vanligt folk. En politik fokuserad jämlikhet och inte på identitetspolitiska frågor.

Fascister som Sverigedemokraterna måste bekämpas på två plan. Dels genom att det finns alternativ till vänster, dels genom folkliga mobiliseringar på gatan. Denna metod kan också i vissa sammanhang användas mot högerpopulister, men motdemonstrationer är sällan effektiva i det sammanhanget. De kan däremot var mycket effektiva mot partier av Sverigedemokraternas typ, men bara om motdemonstrationerna är stora med många fler deltagare än SD har på sina möten eller demonstrationer som vi protesterar mot. I dessa sammanhang måste våld alltid undvikas. Det handlar om massan, folket, mot rasisterna, mot minoriteten. I folkdjupet finns inget stöd för användande av våld i dessa sammanhang. Jag har skrivit mer om detta i ett par tidigare inlägg, Att bekämpa rasism, fascism och SD och Att bekämpa rasism och rasistiska partier. Läs dem gärna. Länkade till de inläggen finns också analyser om vad för sorts parti Sverigedemokraterna är. I min mening ett fascistisk parti av en ny typ, baserat på rasism i form av islamofobi.

Den tredje typen av parti, de nazistiska, är de lättaste att bekämpa. För dessa partier och deras åsikter finns mycket liten förståelse och mycket liten tolerans i det svenska samhället utanför polisens led. Nazister mördar politiska motståndare, invandrare, homosexuella etc varje år. Att försvara sig med våld mot dem finns det stor tolerans för och ibland är det mer än nödvändigt för att ingen ska bli dödad. Exempelvis när nazister angriper demonstrationer med vapen i högsta hugg. Men massdemonstrationer, även i form av motdemonstrationer utan inslag av våld, är det absolut bästa sättet att visa sin avsky mot och att bekämpa nazister.  Om våldsanvändning i samband med antirasism har jag också skrivit tidigare, läs gärna de inläggen också, Våld som politisk metod är allmänt accepteradVåld som politisk metod är problematisk och Våld som politisk metod – självförsvar.

Det sista som är viktigt att komma ihåg är att det behövs en bredd i det antirasistiska och antifascistiska arbetet. Det behövs en politisk bred där även konservativa och liberala antirasister och antifascister bör kunna var med på vissa arrangemang som exempelvis den årliga antirasistiska manifestationen på Kristallnatten (9 november) I Göteborg. Vid andra tillfällen är det bättre om vänstern agerar själv och borgerliga antifascister för sig.

Viktigt är också att försöka respektera varandra och våra olika bedömningar av taktik och vad som är bra och vettigt. Samarbeta där vi kan och låta bli när detta av taktiska skäl är bäst så. Att av principskäl alltid vägra samarbeta med anarkister, socialister, liberaler, miiljöpartister etc är bara dumt och det försvagar bara antifascismen och antirasismen.

Det behövs också en bredd i aktionsformer. Massdemonstrationer, mindre riktade spjutspetsaktioner, blockader av flyktingavvisningar, politiska påtryckningar, användning av juridiska medel för att stoppa nazistmöten, vägran att debattera, utestängning, isolering, motdemonstrationer, presentationer av politiska alternativ till rasistiska lösningar, kamp för en annan värld och politik, dvs en politik för jämlikhet, avslöjanden, rapportering osv. Olika typer av aktioner genomförs med olika typ av politisk bredd och olika typer av grupper. Även om detta har jag skrivit tidigare, Det finns inte bara en typ av antirasism.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements