Polisen kände inte alls till Kärrtorpsattacken i förväg

Det sprids just nu information om att ansvariga poliser kände till att nazisterna skulle attackera demonstrationen i Kärrtorp. Det är inte sant. De delar av internutredningars förundersökning av polisens hantering av Kärrtorp jag läst tyder inte på att de ansvariga för insatsen kände till vad som planerades från nazisternas sida.

Jag har pratat med poliser som var på plats och tagit del av vittnesmål och berättelser av poliser på plats, däribland den polis som vittnade till förmån för Joel Bjurströmer Almgren, i rätten. Han menar att han inte hade en susning om vad nazisterna planerade, men att han i efterhand kan se att det fanns olika rapporter med tecken som tydde på att nåt allvarligt kunde vara i görningen. Hade han förstått detta tidigare hade han ”inte utsatt sig själv för den livsfara det var att befinna sig på platsen när nazisterna attackerade” utan arbeta för att se till att polisbemanningen var  tillräcklig. Det samma gäller förstås det befäl som skickade alldeles för få poliser till platsen. Han vill knappast medvetet utsätta poliser för fara. Inte heller tror jag de få poliserna på plats hade gått med på att vara så få om de i förväg vetat om vad som skulle hända.

Däremot tycks information om en planerad motdemonstration ha nått ansvariga befäl på polisen i Söderort några timmar innan den tillståndsgivna demonstrationen. Detta föranledde dock inga förändringar av bemanningen som ju var alldeles för liten. Det är märkligt och det är uppenbart att det lokalt ansvariga polisbefälet underskattade nazisternas våldsamhet även om de vad jag kan förstå nämnde en eventuell motdemonstration på utsättningen, dvs fördelningen av arbetet precis innan demonstrationen skulle gå av stapeln.

Det fanns dock poliser som visste, det fanns rapporter om hot som Säpo ska ha sänt vidare. Vad som egentligen hände med dessa rapporter går egentligen inte att utläsa ur förundersökningsprotokollet då de flesta förhörda svävar på målet, svamlar, är så otydliga de kan, inte vill kasta skit på kollegor, inte vill riskera nån åtgärd mot dem själva och så vidare.

I vänstermedia, på sociala medier osv, sprids uppgifter som försöker ge en bild av att det handlade om en konspiration från polisens sida. Det finns ingenting i förundersökningsprotokollet som tyder på det. Snarare handlar det om en polis som har svåra organisatoriska problem, problem med rapporteringsgångar och funktionssätt. Dessutom har funnits enstaka poliser som underskattat hotet från nazisterna, något som tyvärr är alltför vanligt, och därmed underlåtit att vidarebefordra information eller tonat ner allvaret i information. Nog så allvarligt, men ingen konspiration.

Vad det i grunden handlar om är två problem inom polisen som är strukturella. Det ena är bristande organisation som gör att rapporter försvinner och att befälsordningen är oklar. Det andra problemet är en latent, en alltid närvarande, underskattning av det hot som nazister och nazistiska grupper utgör och en överskattning av det hot vänstern utgör. Sammantaget ledde detta till det polisiära misslyckandet i Kärrtorp och att nazisterna kunde angripa en vänsterdemonstration med fara för liv som resultat. Självklart borde polisen rannsaka sig själva vad det gäller det inträffade och medge sina allvarliga misstag så att de kan lära för framtiden. För de begick mycket allvarliga misstag i samband med Kärrtorpshändelserna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • cktt

    Det är knappast Åsas – eller någon annans – case här att varje enskild poliskonstapel kände till att nazisterna förberedde en attack på demonstrationen i Kärrtorp.

    Det är en märklig poäng du försöker göra här. Informationen fanns på flera platser i polisens organisation och ingen handlade. Således kan vi inte förlita oss på att den borgerliga staten kommer skydda vänsterrörelsen mot fascister utan måste organisera ett eget självförsvar. Inget i det här resonemanget förutsätter en konspiration av något slag.

    • Inte märkligt. Ingen av de personer som kunnat påverka nånting tycks ha haft information. Inte dialogpolisen (Linje 17:s kontaktperson, som en del anhängare av konspiration påstår), inte söderortspolisen, inte ansvarigt befäl på LOP eller nån annan stans. Hade informationen funnits i rätt instans hade det handlat om en särskild insats med särskild avdelat kommenderingschef och insatschef. Nu fanns inget sånt. Att den fanns på andra håll förändrar ingenting. Det bevisar bara att polisen är uselt organiserad. Att det handlar om dålig organisation, inte konspiration som många på vänsterkanten hävdar.

      Det jag vill är att vi ska kritisera polisen för det som är fel i verkligheten (organisation, nonchalans), inte för påhittade fel (konspiration).