Rika människor vill inte ha integration

På annat sätt går det egentligen inte att tolka Brottkärrsbors kamp mot ett HSB-område i Brottkärr. De som idag bor i Brottkärr har i de flesta fall inkomster över snittet i Göteborg, ofta långt över. De bor i villor och radhus. Bostadsrätterna i trevåningshus skulle eventuellt locka en annan sorts människor, kanske med lite mindre inkomster. De verkar som om de nuvarande invånarna i området inte ville det.

Det formella skälet till att HSB:s hus inte får byggas i Brottkärr är att de avviker för mycket från den detaljplan som finns. Dvs det handlar om större lägenhetshus istället för villor och radhus. Det senare har lokalbefolkningen inget emot. Det skulle ju innebära fler boende av samma sort, med lika höga inkomster och samma intressen.

Det är uppenbart att de boende i Brottkärr inte önskar integration i det svenska samhället utan föredrar att leva i segregerade rikemansenklaver där de inte störs av andra människor med mindre inkomster och annat utseende. Ändå skulle det i detta fall inte handla om riktigt fattiga, utan om människor som trots allt har råd att betala för en bostadsrätt. Medelklass, inte arbetarklass. Men även det tycks alltså vara för mycket för höginkomsttagarna i Brottkärr.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements