Värna personalens rätt vid upphandlingar

Ali Esbati

Ali Esbati

Såväl Vänsterpartiet som socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig bakom Kommunals krav om personalens rätt att följa med från ett företag till ett annat med befintliga villkor när ett nytt transportbolag vinner en upphandling hos kommuner och landsting. Detta måste förtydligas antingen genom ny lagstiftning eller genom klargörande av nuvarande lagstiftning.

– Vi välkomnar Kommunals initiativ. Vi har sett nog av vanskötsel från privata bolag inom transportsektorn, men också nog av oansvarigt beteende från många kommuner och landsting när det gäller upphandlingar på senare år. Det måste bli slut på att man gör sig av med tillsvidareanställd personal vid upphandlingar, för att strax återanställa dem i andra bolag med betydligt sämre villkor och löner, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Den offentliga sektorn ska vid upphandlingar arbeta för att motverka dumpning av löner och villkor. Det innebär även tydliggörande att betydande förändringar av anställningsvillkor inte ska kunna göras hur som helst utan att detta kan ses som avtalsbrott. Det gäller till exempel ändring av tjänstgöringsgrader från heltid till deltid och omvandling av fasta tjänster till visstider.

Miljöpartiet och socialdemokraterna deltog i ett seminarium med Kommunal där både partierna deklarerade ett stöd för Kommunals inställning i frågan om anställningar och upphandlingar:

Med på seminariet var också riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi (S). Han delade Kommunals bild av problemet för de anställda och förslagen till lösningar.

– Jag blev chockad när jag var på arbetsplatsbesök och träffade bussförare som berättade om den här verkligheten. Vi har byggt en byråkrati kring offentliga upphandlingar som skapar problem både för företagen och de anställda.

Precis som Kommunal föreslår Ardalan Shekarabi insatser från central nivå.

– Rättsläget behöver klargöras, det behövs en nationell upphandlingsmyndighet som ger stöd och en nationell upphandlingsstrategi. Upphandlingarna får inte leda till sämre villkor för de anställda. Vi behöver använda det handlingsutrymme vi har för att implementera EU:s regler utifrån de behov vi har. Personalens trygghet är en viktig del av kvaliteten i välfärden.

Även Miljöpartiets Karin Svensson-Smith delade Kommunals problembild.

– Vi måste ställa krav från början. När det gäller upphandling men också när det gäller att få bort delade turer och minska antalet osäkra anställningar. Det finns en bred folklig uppslutning för det, sa hon.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements