Vingklippta rättigheter – ny rapport från Swedwatch om kycklingproduktion i Thailand

”Trapped in the Kitchen of the World”Under många år har svensk handel med kycklingprodukter från Thailand prioriterat kriterier kring djurhållning och produktkvalitet framför arbetarnas villkor. En ny rapport från Swedwatch visar på systematiska grova kränkningar av migrantarbetares rättigheter inom den thailändska kycklingindustrin.

Den globala konsumtionen av kyckling ökar snabbare än alla andra köttprodukter. Svenskarna följer trenden och Thailand är efter Danmark den största exportören av förstekta filéer och annat bearbetat kycklingkött till Sverige. Produkterna når konsumenterna via livsmedelsbutiker, restauranger och serveringar i offentliga miljöer som sjukhus, skolor och ålderdomshem.

Swedwatch har intervjuat 98 migrantarbetare från Kambodja och Myanmar (Burma), som arbetar för fyra thailändska kycklingföretag som exporterar till Sverige och andra EU-länder. Resultaten presenteras i rapporten ”Trapped in the Kitchen of the World”.

– Migrantarbetarnas förhållanden på kycklingfabrikerna påminner om de senaste årens uppmärksammade rapporter om den thailändska fiskeindustrin. Många av de här människorna lever i en rättslös tillvaro. De exploateras dagligen och sitter fast i skulder till arbetsgivare och rekryteringsagenter, säger Kalle Bergbom, rapportförfattare på Swedwatch.

Swedwatchs intervjuer med sex av de största livsmedelsimportörerna och grossisterna på den svenska marknaden visar att handeln med thailändsk kyckling ofta sker utan riskanalyser när det gäller människorättskränkningar hos underleverantörerna. Upphandlare inom större kommuner och landsting har bristande rutiner för att ställa och följa upp sociala krav i sina livsmedelsavtal.

– Många aktörer på den svenska marknaden har inte analyserat eller insett de kränkningar och övergrepp som migrantarbetarna utsätts för i Thailand. Det är uppenbart att livsmedel som importvara måste ses och behandlas som en riskkategori, inte bara vad gäller djurhållning och matsäkerhet som idag, fortsätter Kalle Bergbom.

Rapporten pekar även på brister i EU:s direktiv för ursprungsmärkning. Till exempel kan kyckling som är bearbetad i Thailand och därefter vidareprocessad i Danmark märkas som ”dansk”.

– Det är förvirrande för konsumenten samtidigt som det blir omöjligt att fastställa hur stor Sveriges import av kycklingkött från Thailand egentligen är. När man känner till arbetarnas villkor blir detta särskilt problematiskt, säger Kalle Bergbom.

”Trapped in the Kitchen of the World” är framtagen i samarbete med finska Finnwatch som gjort en motsvarande granskning av finska importörer och grossister. Rapporten innehåller även ett kapitel om kycklingprodukter producerade under egenvarumärken (EMV) som en del av ett större EU-samarbete.

Svensson/Swedwatch

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,