Ingen fungerande kontroll av livsmedelsfusk

Idag finns ingen fungerande kontroll av livsmedelsfusk i Sverige. Livsmedelskedjan sträcker sig från jord till bord och omfattar allt från odling av grödor och uppfödning av djur till distribution, bearbetning och försäljning av livsmedel till konsumenter. Läs mer…

Skyll inte ostimporten på konsumenterna

Bara en fjärdedel av osten som svenskarna äter är svensk. Men skyll inte på konsumenterna, den svenska mjölken räcker inte till för att producera mer ost. Det är bara om en ökad efterfrågan av svenska mejeriprodukter också kan reflektera i högre producentpriser till bonden som det i sin tur kan leda till en ökad produktion. Så fungerar inte den mejerimarknaden idag. Men skyll inte ostimporten på konsumenterna. Läs mer…

Urholka inte betesrätten – utöka den till alla kor

Det finns en uppblossande debatt om att rätten till bete (enligt lag ska mjölkkor få vara på bete minst sex timmar om dagen under sommaren, två till fyra månader beroende på var i landet gården ligger). Orsaken till debatten är den statliga utredning om översyn av djurskyddsreglerna som skall lägga sina förslag senast den 30 juni 2024. Läs mer…

Miljövänligt jordbruk och frihandel hänger inte ihop

Det rör sig en del i jordbrukspolitiken. En kombination av bondeprotester, uppkommande EU-val, en uppblossande debatt om betesrätten för kor, en utredning om livsmedelsberedskap samt arbetet med en uppdaterad livsmedelsstrategi sammanfaller i tid. Läs mer…

Bonden, hönan, ägget och marknaden

Det är verkligen svårt att förstå det svenska lantbrukets vurm för fria marknader samtidigt som man ständigt beklagar sig över resultatet av konkurrensen. Kraven på lika villkor är orealistiska, i grunden inte heller önskvärda och skulle heller inte förändra mycket. Läs mer…

Mångfaldens balans bör återinföras i naturen

Det finns en rörelse för återförvildningen (rewilding) av naturen i framförallt brittisktalande länder. Men diskussionen finns även i Sverige. Men det blir lite konstigt för naturen i Europa är i huvudsak skapad av människan. Återförvildning bör därför kanske kallas att återinföra mångfaldens balans. Läs mer…

Jordbruk för jorden

Adam betyder jord och Eva betyder liv. Det mesta tyder därför på att de som kritade ned Bibelns skapelseberättelse var jordbrukare. Att jordbruket bara är en kort parentes i mänsklighetens historia visste de inte, eller struntade i (vem tror att historierevisionismen uppfanns av Sovjetunionen?). Läs mer…

Livscykelanalyser bör inte bestämma hur du odlar eller vad du äter

Livscykelanalyser har sitt främsta berättigande för att analysera vilka möjligheter det finns att förbättra industriella processer, men har mycket begränsat värde för att jämföra olika produkter från komplexa system, som jordbrukssystemet eller skogsbruket Läs mer…

Livsmedelsberedskap med frihandel – går det?

Den nya utredningen om livsmedelsberedskap har flera bra förslag, men den tar inte tag i de grundläggande drivkrafterna bakom den ökade sårbarheten. Det går inte att kombinera ett ensidigt fokus på frihandel och konkurrens med ett resilient och motståndskraftigt livsmedelssystem. Läs mer…

Ett problematiskt standardverk

En jord för alla av Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève m.fl, anmälan här, har blivit något av klimatrörelsens älskling. Det är inte helt oförtjänt, där ryms en hel del förslag till praktiska åtgärder och programmet är mycket starkt kopplat till behovet att minska ojämlikheten och fattigdomen Läs mer…

Greenpeace missar målet

Greenpeace har inte många siffror rätt när de driver kampanj mot ”den industriella djurhållningens metanutsläpp”. Man kan kritisera den industriella djurhållningen för mycket, men just metanutsläppen är mer kopplade till extensivt uppfödda idisslare medan den mest industriella djurhållningen, kyckling, i princip inte släpper ut något metan alls. Läs mer…

Den afrikanska svinpesten och köttindustrin

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symptombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara. Redan 1957 kom sjukdomen för första gången till Europa. Läs mer…

Säg nej till en bondefri matproduktion

För ett tag sedan såg jag på en debatt mellan George Monbiot och Allan Savory. George Monbiot är en engelsk miljö- och samhällsjournalist som från att i första hand vara en skarp kritiker av kapitalismen har gått mot att fokusera på miljöproblemen i jordbruket. Läs mer…

Den svenska livsmedelshandeln – grossisterna

På detaljistsidan, dvs de som driver livsmedelsbutikerna finns det flera aktörer i den svenska livsmedelshandeln, ICA, Coop, Lidl, Axfood (Hemköp, Willys, Tempo, Handlar’n och Matöppet), Bergendahls (CityGross och EKO Stormarknad), Costco med enstaka butiker samt oberoende handlare varav en del är organiserade i Matrebellerna. Läs mer…