Sexuella trakasserier – det handlar inte om unga män generellt

Det vi såg i Köln handlade om övergrepp mot unga kvinnor utförda av unga män med ursprung i Nordafrika. Unga män som vad det verkar i huvudsak är kriminella och med rötter i en mycket patriarkal kultur. Det som media rapporterar om från en musikfestival i Stockholm sommaren 2015 handlade om att unga män med sina rötter i en starkt patriarkal kultur med en helt annan kvinnosyn än den som allmänt råder i Sverige begick en mängd övergrepp mot unga kvinnor.

Det handlar alltså inte om unga män generellt och inte om att alla unga män begår den typen av handlingar. Det finns naturligtvis en sexistisk inställning till kvinnor bland män  som har en annan bakgrund (i delar av dataspelskulturen är detta tydligt) men den yttrar sig oftast inte på det sätt vi sett i Köln och på musikfestivalen i Stockholm. I de två aktuella fallen handlar det om unga män med bakgrund i andra delar av världen där det finns en helt annan kvinnosyn än vad som gäller i Sverige. Detta kan leda till övergrepp när de konfronteras med kvinnor som lever på samma sätt som män lever, vilket inte accepteras i den kultur som de uppfostrats i eller växt upp i.

Olga Persson från Unizon hävdar i DN att män måste ta debatten om hur vi ser på kvinnor med de unga män som utgör problemet. Det är en självklar inställning, det är självklart att vi måste vara upprörda över det inträffade. Men det är inte så lätt att göra något i praktiken. De unga män som de flesta äldre vita svenska män har kontakt med är yngre män med samma bakgrund. Vi har ingen kontakt med unga män med bakgrund i kulturer som är mycket mer patriarkala än vår kultur. Dessutom är det ytterst tveksamt om de överhuvudtaget skulle lyssna på oss. Att hänvisa till förskolan må också vara bra och självklart, men det handlar ju i stor utsträckning om unga män som aldrig gått i en svensk förskola eller skola.

Att säga det Olga Persson säger låter bra men betyder inget i praktiken. I själva verket är det så att alla måste arbeta i den riktningen. Även Unizon, Olga Persson osv. Dessutom måste insatserna riktas mot och till de män som utgör problemet. Inte till män generellt, för då riskerar det att bli fel. Jag vet inte hur det ska göras, det verkar svårt. Men jag vet att om åtgärder pekar ut folk som skyldiga till något och de inte är det så får det negativa konsekvenser.

För de som begår den typen av övergrepp som vi sett i Köln och på musikfestivalen i Stockholm är inte bara unga män, inte vilka som helst, utan unga män med en speciell bakgrund. Med kriminalitet och brottslighet som en viktig faktor i fallet Köln, och generellt med bakgrund i mycket patriarkaliska samhällen som har en kvinnosyn som kraftigt skiljer sig från den gängse i Europa och Sverige.

Ofta saknas också direkt vuxenkontroll när det gäller de unga män det handlar om. Kanske, i de fall det handlar om flyktingar som det sannolikt gör i Sverige, har inte ens de vuxna, föräldrarna, kommit hit än. Nu har ju dessutom regeringen i Sverige gjort det ännu besvärligare för de unga männens föräldrar att komma hit då anhöriginvandringen strypts. En åtgärd som faktisk verkar mycket oövertänkt och orimlig.

Men en sak är klar. Den typen av övergrepp som skedde i Köln och  i Kungsträdgården är inte acceptabla och kan inte ursäktas. En viss kulturell bakgrund eller klassbakgrund är ingen ursäkt. Bara en förklaring. Alla måste vända sig mot den typen av övergrepp vi sett exempel på i Köln och Kungsträdgården. Men de åtgärder som vidtas måste vara relevanta och då måste också problemet beskrivas korrekt. Det är inte korrekt att beskriva problemet som att det enbart handlar om kön. Det är inte heller korrekt att beskriva problemet som att det enbart handlar om kulturell bakgrund eller etnicitet. Både kön och kulturell bakgrund spelar roll. Och eftersom det handlar om brott spelar med all sannolikhet klass också roll. Brott begås i huvudsak av underprivilegierade unga män. Unga män från fattig bakgrund. Allt sådant måste beaktas för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements