Håkan Boström i GP – en som tycks gilla rasister?

Håkan Boström vill i en ledarkrönika i GP förbjuda mötesstörningar och anser sig försvara demonstrations- och mötesfriheten. Han har missuppfattat en mängd saker och vill inskränka demonstrations- och mötesfriheten.

För det första, demonstrations- och mötesfriheten är formulerade utifrån medborgarens rättigheter gentemot staten. Dvs det är myndigheterna som inte har ätt att inskränka andra människors demonstrations- och mötesfrihet. Det är därför det inte kärva tillstånd för en demonstration eller ett offentligt möte. Genom att det inte krävs tillstånd så blir all typer av demonstrationer och möten skyddade av demonstrations- och mötesfriheten.  Även sådan som är protester mot andra möten och demonstrationer. Det som oftast kalls motdemonstrationer. Det finns inga olagliga mötesstörningar som Håkan Boström hävdar förutom när de går så långt att ordningsstörning uppträder. Ordningsstörning är något polisen bedömer på plats och det krävs mycket mer än högljuddhet för att en ordningsstörning ska föreligga.

På möten i hyrda, lånade eller egna lokaler gäller helt andra regler än vad som gäller i det offentliga. Där finns inget lagligt skydd för något annat möte än det som disponerar lokalen. Att störa möten där innebär att mötesanordnaren bara kan slänga ut dig (det är dock inte ett lagbrott i sig att störa ett sådant möte, men kan var det beroende lite på hur de protesterande agerar).

Så åter till det offentliga rummet. Det förekommer i praktiken bara en form av motdemonstrationer i Sverige. De är alltid lagliga i grunden. Skyddade av demonstrations- och mötesfriheten. Håkan Boström vill ta bort detta skydd och begränsa demonstrations- och mötesfriheten. Han vill i själva verket inskränka det han säger sig vilja beskydda.

De enda motdemonstrationer som finns sådan som riktar sig mot rasister och nazister. Håkan Boström (och använder sig därvidlag av vänsterpartisten Tännsjö för att underbygga sitt resonemang) tror att de ger nazisterna mer uppmärksamhet och att de därför gynnar nazisterna. Problemet med dem både är att de har noll erfarenhet från verkligheten. Verkligheten visar att motdemonstrationer parat med egna massdemonstrationer och störningar av annat slag kan tvinga bor nazister från en ort och minska deras räckvidd, deras rekrytering och inflytande.  Sen cirka 10 år tillbaka är nazister i Göteborg nåt mycket ovanligt. De har tvingats bort med de metoder jag nämner. Det handlar med andra ord om effektiva metoder när det gäller att bekämpa rasistiska- och nazistiska gruppers synlighet.

Hur är det då med mediaupppmärksamheten? Är det vänsterns motdemonstrationer som får media att skriva om nazistmöten? Inte  alls. Media rapporterar om minsta lilla nazistmöte på offentlig plats, om det så bara är två personer. Jag vet inte varför de gör det, men de har ingen motsvarande bevakning av vänsterns möten. Media bevakar inte vänstern, då den inte anses ha nyhetsvärde och media vet att bevakning skulle gynna vänstern. De vet också att bevakning av nazister kan gynna nazisterna, ändå skriver de om deras ynkliga möten oavsett om det finns en motdemonstration eller inte.

Dessutom tycks Håkan Boström leva i förgången tid. Det förekommer inte längre några ordningsstörningar i samband med antirasistiska demonstrationer riktade mot rasistmöten. Det var många år sen det förekom. De vänstergrupper som Håkan Boström anser sig fördöma finns inte heller längre. De har upplösts helt eller i alla fall på de flesta platser där de fanns. Vänstern har sen Göteborg 2001 aktivt arbetat ihop med polisen för att minska konflikterna och konfrontationerna i samband med demonstrationer och motdemonstrationer. Det har lyckats mycket väl. Vänstern anser nämligen att bråk och våld, konfrontation, skadar vänstern. Därför har det arbetats bort. När Boström skriver att vänstern vill ha konflikt visar alltså verkligheten att Boström har fel. Han fantiserar om saker som inte längre finns. Hans verklighetskoll är noll.

Under de senaste åren är det vänsterdemonstrationer, kvinnomarscher och gayparader som angripits av rasister och nazister så att ordningsstörningar uppstått. Rasister och nazister nöjer sig inte med att motdemonstrera och låta. Det är rasister och nazister som är odemokratiska, de som vill inskränka olika demokratiska rättigheter på samma sätt som Boström vill det. Vänstern vill utöka de demokratiska rättigheterna, inte inskränka dem. Vänstern vill att demokratiska beslut ska gälla allt i samhället, även ekonomin.

Boström har en falsk bild av verkligheten. Det är inte bra när det ska tyckas till. Det blir så lätt fel då. Det blir det därför nästan alltid i Boströms ledare och ledarkrönikor.

När Boström vill inskränka mötes- och demonstrationsfriheten vill han samma sak som högerextremister av olika slag. I praktiken går han rasisternas ärenden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements