En guide till Göteborgs stadsdelar – centrala staden

Att hålla reda på Göteborgs stadsdelar är inte lätt. De kan heta en sak, kallas något annat och delar av dem ytterligare nåt annat. Dessutom kallades de kanske en sak för 40 år sen, en annan sak idag och ytterligare nåt annat för 150 år sen. Det officiella namnet på ett område är ofta, men definitiv inte alltid samma som den folkliga benämningen. Problemet  med att definiera olika stadsdelars namn kan dessutom angripas på flera olika sätt. Eftersom detta är en politisk sajt väljer jag att utgå från den administrativa indelningen.’

Detta inlägg handlar om det som är primärområdet Inom Vallgraven som ligger i stadsdelsnämndsområde Centrum och har så gjort under lång tid. I kommunen har det funnits flera administrativa indelningar och i den nuvarande indelningen används primärområden, vilka ibland omfattar flera av de stadsdelar, som användes tidigare, men lika ofta motsvarar tidigare stadsdelar. Primärområdet Inom Vallgraven omfattar inte bara den gamla stadsdelen med samma namn utan även stadsdelen Nordstan. Dessa två skiljs åt av Stora Hamnkanalen. Nordstan är indelat i Östra Nordstan och Västra Nordstan.

Det finns dessutom flera områden, som har egna namn, men som aldrig varit officiella stadsdelar. Vi har dels områdena på de två kullarna Stora och Lilla Otterhällan på var sin sida av Kungsgatan i sydvästra delen av Inom Vallgraven. Idag kallas de Otterhällan respektive Kungshöjd. Området nedanför Kungshöjd vid vallgraven och ut till älven kallas Rosenlund. Området på kullen i västra delen av ”Nordstan kallas Kvarnberget och området vid Göteborgsoperan och småbåtshamnen kallas för Lilla Bommen. Stora Bommen var en gång i tiden området där Stora Hamnkanalen mynnar i älven. Området kallas idag Stenpiren. Söder om Stora Hamnkanalen heter det också Skeppsbron men vid det stora kraftverket är det Rosenlund. Norr om Stora Hamnkanalen kring Casinot och vid Hovrätten är det Packhusplatsen.

Kyrkligt hör alltihop till Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (även Gustavi och Kristine församling).

Läs också om området ur ett historiskt perspektiv: En guide till Göteborgs stadsdelar – fästningsstaden

Ett svar på “En guide till Göteborgs stadsdelar – centrala staden”

Kommentarer är stängda.