En guide till Göteborgs stadsdelar – Haga

Haga är en stadsdel som det inte råder så stor förvirring kring. Därför blir denna text inte så lång men innefattar istället en del funderingar kring en bild från 1970-talet. Avgränsningarna av Haga är i stort sett mycket tydliga och alla uppfattar området mellan Allén (Parkgatorna för att vara mer korrekt), Linnégatan, Skansberget, Skanstorget och Sprängkullsgatan som Haga. I verkligheten ingår också Hagaparken med Hagakyrkan och gamla Stadsbiblioteket samt Handelshögskolan i Haga (inte i Vasastaden som många tror). Gränsen mellan Haga och Vasastaden går alltså i Haga Kyrkogata och inte i Sprängkullsgatan.

Idag ingår Haga i primärområdet Haga tillsammans med en del av Masthugget, nämligen den stadsdel som kallas Pustervik.

Kyrkligt hör Haga idag till Haga församling tillsammans med delar av Annedal, bl.a det område som kallas Nilssons berg.

Haga sett från Skansberget

Östra delen av Haga sett från Skansberget. Hagakyrkans torn syns i bakgrunden. Foto: Pål-Nils Nilsson / Riksantikvarieämbetet. Licens: CC BY 2.5

Bilden från 1970-talet är snarare från omkring 1976. På bilden finns det några hus som var rivna 1976-77 då jag flyttade in i Haga och några fler som var rivna 1979 då jag flyttade därifrån. Huset i förgrunden var bebott vid den tiden så masonitskivorna för fönstren måste vara tillfälliga eller så var alla lägenheter inte bebodda. Huset var enormt skevt och vint med en massa små enrumslägenheter och en korridor mot gården med ingångar till varje lägenhet. I mitten på bilden syns Hagabions dåvarande lokal (huset med den synliga brandväggen tvärsöver gatan från tegelhuset i hörnet Pilgatan/Skolgatan. Rakt bakom Folkets Hus finn ett vitt funkishus där det väl fanns ett glasmästeri och bakom det reser sig en 5-vånings tegelbyggnad som vid denna var centrum för musikrörelsen i Göteborg med musikstället Sprängkullen, tidningen Musikens Makt, andra föreningar som RFHL, skiv- och bokhandel och replokaler för band i landshövdingehusen bredvid (Musikverkstan).

Läs mer om Haga som stadsdel ur ett historiskt perspektiv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements