En guide till Göteborgs stadsdelar – Örgryte

Örgryte är precis som Majorna ett samlingsnamn på flera olika stadsdelar. För de flesta göteborgare är Örgryte de där områdena på andra sidan motorvägen och Göteborg där de rika bor. I verkligheten består Örgryte av en mängd mindre stadsdelar, ofta med namn efter de herrgårdar som finns i stadsdelen.

Sålunda har vi Jakobsdal som från början var allt öster om Mölndalsån jäms med Liseberg och fram till St. Sigfridsgatan. Numera omfattar det området mellan nämnda gata och motorvägen i väster och söder samt Örgrytevägen i norr. Gården som området är uppkallad efter låg där ryska konsulatet ligger idag.

Vi har vidare Skår som sträcker sig på norra sidan om St. Sigfridsgatan från St. Sigfridsplan till motorvägen (riksväg 40) i söder och mot öster avgränsat av skogen och golfbanan i Delsjön. Skårs herrgård ligger i södra änden av området som främst betsår av villor men också inehåller en hel del radhus.

En annan stadsdel är villabebyggelsen i Bö som omfattar området från Örgryte gamla kyrka österut ungefär till Ekmanska sjukhuset, hela tiden norr dom Delsjövägen/Delsjöbäcken och öster om Örgrytevägen upp till Örgryte nya kyrka i norr. Bö herrgård ligger nästan mitt i området. Bö uppfattas nog av många som det ”riktiga” Örgryte ihop med de norra delarna av Skår. Norr om Bö tar sen Prästgårdsängens miljonprogramsbebyggelse över innan vi kommer till Lunden i och med Lundenskolorna. På västsidan av Örgrytevägen har vi Överås upp mot Överåsparken och i norr till och med Örgryte hotell ungefär. Detta område innehåller nästan uteslutande villor. På västsidan av Överåsparken, dvs sluttningen ner mot mot vägen och med utsikt över centrala stan har vi ett villaområde som brukar kallas Prospect Hill.

Öster om herrgården Stora Gårda ligger numera ett bostadsområde där TV-huset låg förr i tiden. Detta område ligger invid Stora Torps herrgård och kan nog kallas för Torp. Annars finns det egentligen ingen stadsdel som kallas Torp även om det står som slutstation på 5:ans spårvagnar som går till Torp. Norr och väster om Delsjövägen upp till Kärralundsvägen brukar det kallas för Kärralund (också det med namn efter en gård) och öster om Delsjövägen norr om vägen till Delsjön har vi Apslätten som sträcker sig till Virginsvägen. Den södra delan av apslätten anses nog vara Torp av många. En del uppfattar nog Apslätten som Kålltorp och en del som Torp. Kärralund innefattas av många i begreppet Örgryte men kanske inte av alla. Kålltorp och Lunden är däremot inte delar av Örgryte. Knappast Delsjöområdet heller.

Primärområdesområdesindelningen är delvis lika, delvis olika, jämfört med hur stadsdelarna brukar uppfattas. Primärområde Skår omfattar Skår och Jakobsdal, primärområde Överås inkluderar Bö, Överås och Prospect Hill. Prästgårdsängen och delar av Kärralund ligger i primärområde Kärralund medan andra delar av Kärralund ihop med Torp ligger i primärområdet Kärralund. Slutligen tillhör Apslätten primärområdet Kålltorp.

Primärområdena Skår 205 , Överås 206, Kärralund 207, Lunden 208 och Delsjön 212.

Primärområdena Skår 205 , Överås 206, Kärralund 207, Lunden 208 och Delsjön 212.

När det gäller Örgryte har jag säkert också fått vissa saker om bakfoten då jag inte direkt är därifrån och inte heller känner så många därifrån.

Läs mer ur et mer historiskt perspektiv:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “En guide till Göteborgs stadsdelar – Örgryte”

Kommentarer är stängda.