Toppinkomsttagarna – överklasskommunerna

De som tjänar mest har en tendens att bo i vissa bestämda kommuner i storstadsområden. Räknas antalet personer som ingår bland toppinkomsttagarna finns överlägset flest i Stockholm med Göteborg på andra plats knappt före Nacka och Malmö. Läs mer…

Klassamhället i David Copperfield

Den som är intresserad av hur Charles Dickens (i några av sina senare romaner) skildrar klassamhället kan med fördel läsa Lisa-Marie Teublers masteruppsats Mollifying the Masses: Obscuring Class and Alleviating Inequalities in Charles Dickens’s David Copperfield, Great Expectations, and Little Dorrit. Läs mer…

Sveriges miljardärer 2022

Sverige har enligt Andreas Cervenkas bok Girig-Sverige – så blev folkhemmet ett paradis för de superrika”  542 miljardärer. Detta gällde den 30 juni 2021. Men listan är något skev. Personer med sina förmögenheter i stiftelser är i allmänhet inte med på listan. Läs mer…

Företagen som betalar de genomsnittligt högsta lönerna

De företag som betalar de genomsnittlig högsta lönerna i Sverige är företag som har huvudkontor och inget annat i Sverige, företag med lågt antal anställda som sysslar med konsultverksamhet eller finansiella tjänster samt utländska teknikbolag och IT-bolag med få anställda specialister av olika slag. Läs mer…

Elitens gräddfiler, klanstrukturer och parallellsamhälle

Eliten i Sverige ser till att deras egna barn i princip får ärva deras position. Så fungerar det delvis i kulturvärlden där det är tydligt att barn till kända personer i kulturvärlden också får upphöjda positioner i kulturvärlden. Läs mer…

Överklassen är Sveriges klimatbovar

Organisationen Oxfam har granskat utsläpp av växthusgaser i Sverige i förhållande till socio-ekonomisk status, dvs i förhållande till klass. 1 procent av Sveriges befolkning, den rikaste procenten stod för 6 procent av utsläppen under perioden 1990 och 2015. De rikaste Läs mer…

Giriga rika och oansvariga storföretag

Många storföretag i Sverige får miljarder av staten för att inte säga upp folk utan permittera dem, andra som Stena-koncernen och Stordalens hotellimperium säger upp tusentals personer. Totalt har närmare 20 000 personer varslats om uppsägning. Fattiga människor med otrygga Läs mer…

Oseriöst av Aktuelltfokus om bombdåd på Östermalm

Aktuelltfokus är en vänsterpublikation på nätet som hävdar att den drivs av arbetarklass för arbetarklass. Det må så vara. Men det ursäktar inte oseriösa artiklar som i praktiken är ren skit. Det gäller exempelvis en artikel om bomben på Östermalm Läs mer…

Vänsterns språkbruk

Vänstern borde sluta använda sig av nyliberalt nyspråk. Exempelvis borde vänstern använda ordet privatskolor istället för det nyliberala nyspråkets ”friskolor”. Vidare är skattesolidaritet och skattenivå bättre än nyspråkets ”skattetryck”. Brottsskapande, kriminalitetsförstärkning, brottsunderlättande eller nåt liknande (det är svårt att komma Läs mer…

Högutbildade män dominerar debatten på nätet och i sociala medier

Tidningars kommentarsfält, bloggar och Twitter beskrivs ofta som demokratiska platser där fler röster får komma till tals. En ny avhandling visar däremot hur redan röststarka grupper, exempelvis högutbildade personer som har en maktposition, gynnas av hur online-plattformar är utformade. Det Läs mer…

Överklassen vill aldrig hamna under luppen

Under det sena 1800-talet, när rasideologi började användas för att framställa både kolonialism och ett iskallt klassamhälle som något alldeles naturligt, så var det paradoxalt aldrig de ”rasrena” härskarna som fick sina kranium uppmätta och sina kvarlevor katalogiserade i fallande ordning. Läs mer…

Rika vill inte se fattigdom och föreslår därför ökad brottslighet

De flesta kommuner som vill förbjuda synlig fattigdom är kommuner där människor är rikare. De rika vill inte se den fattigdom de medverkar till att skapa. De vill inte se klassklyftorna i det samhälle där de har makten. De klassklyftor Läs mer…

Stöd ett vänsternej till högerpolitiken i riksdagen! Bygg motståndet i vardagen!

Vi uppmanar hela vänstern, arbetarrörelsen i alla sina delar och alla andra som vill ha ett rättvist, jämlikt och solidariskt samhälle att stötta Vänsterpartiet i beslutet att avvisa den borgerliga politiken i riksdagen och tillsammans bygga det nödvändiga motståndet i Läs mer…

Felaktigt om södra skärgården och segregation i ETC

I en nyhetsartikel i ETC påstås det att Södra skärgården är Göteborg mest etniskt homogena område. Det är felaktigt. Södra skärgården skiljer sig inte nämnvärt från landsbygdsområden runt Göteborg eller andra områden längs kusten i västra Göteborg, Askim eller på Läs mer…