Flera års fängelse för explosioner och grovt vapenbrott i Malmö

Tingsrätten meddelade förr veckan dom i ett mål som bland annat handlade om innehav av vapen och sprängämnen samt om tre olika explosioner som inträffade i Malmö under december 2018. En man dömdes till fängelse i fyra år och två månader och en annan man dömdes till fängelse i tre år och tio månader. Åtal mot ytterligare nio personer avhandlades också.

I januari 2019 hittade polisen i ett vindsutrymme i ett flerbostadshus på Lönngatan i Malmö bland annat två kulsprutepistoler, en stor mängd ammunition och sprängdeg. Fem personer åtalades för att tillsammans olovligen ha innehaft godset och för att ha förberett att orsaka explosion som skulle ha inneburit fara för andra människors liv eller hälsa. Två av de fem männen dömdes för detta.

I domen prövade tingsrätten även åtal för tre olika explosioner som inträffade i december 2018 där sprängladdningar hade placerats och detonerat utanför en jourlivsbutik, utanför en fastighet i ett industriområde samt utanför en lägenhetsdörr i ett flerbostadshus. Samma fem personer och en sjätte person har åtalats för att i olika konstellationer och i olika omfattning ligga bakom explosionerna.

Ingen av de åtalade dömdes för explosionen utanför jourlivsbutiken. En man dömdes för grov skadegörelse för att ha utfört explosionen utanför fastigheten i industriområdet och en man dömdes för medhjälp till brottet.

När det gäller explosionen i ett flerbostadshus dömdes den man som anträffades på platsen i direkt anslutning till explosionen med svåra kroppsskador. Han hade placerat en termos innehållande sprängdeg, sprängkapsel och stubintråd utanför en lägenhetsdörr och därefter antänt stubintråden, vilket orsakade explosionen. Mannen dömdes för allmänfarlig ödeläggelse.

-Sprängladdningen har lett till förhållandevis omfattande materiell förstörelse. Att det har varit fråga om en kraftig sprängladdning tydliggörs inte minst genom de allvarliga och bestående kroppsskador som personen som placerade och antände sprängladdningen själv fick vid explosionstillfället. För en person över 21 år motsvarar straffvärdet fängelse i tre och ett halvt år. Med beaktande av att mannen som döms för brottet snart skulle fylla 19 år när han begick brottet och att han åsamkades allvarliga och bestående kroppsskador döms han till två års fängelse, säger rättens ordförande Håkan Olaussen, i ett pressmeddelande.

Två män dömdes för medhjälp till brottet. En annan man åtalades för att ha gett gärningsmännen i uppdrag att utföra explosionen respektive hjälpa till. Mannen är släkt med den man som bodde i lägenheten utanför vilken explosionen inträffade och det har framkommit att familjerna har haft en konflikt.

Tingsrätten ansåg att det i avsaknad av annan konkret bevisning inte är tillräckligt att det har framkommit ett möjligt motiv till brottet för att mannen ska dömas. Han frikändes därför från anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse. Samme man frikändes också bland annat för två grova vapenbrott. De tre männen som dömdes för att ha varit involverade i explosionen ska betala skadestånd till målsägandena.