ETC Göteborg försvinner som dagstidning

ETC Göteborg försvinner nu som självständig dagstidning. Istället ska det bli en fredagsbilaga i Dagens ETC. Det är inte förvånande då ETC Göteborg saknat en grundläggande förankring i den göteborgska vänstermyllan. I en stad där socialdemokraterna inte varit ett vänsterparti sen 1930-talet har tidningen därför stadigt framställt det som om sossarna vore en vänsterkraft att räkna med.

Socialdemokraterna har dock haft en förankring i arbetarklassen i Göteborg men även den är på väg att erodera bort. Någon sådan förankring eller koppling har inte funnits i eller för ETC Göteborg.

Den dåliga förankringen i arbetarklassen och bland vänsterradikaler i Göteborg har lett till att ETC Göteborg rapporterat om udda saker och utifrån märkliga perspektiv. Kopplingen till verklig kamp har varit minimal och mest omfattat det som alla andra också rapporterar om eller sådant som ingen bryr sig som diverse obskyra och i stort obefintliga rörelsers olika aktioner i miljöfrågor.

Den dåliga förankringen i arbetarklassen och vänsterradikalitetens Göteborg har också lett till rekrytering av journalister som ofta inte en varit vänster vilket lett till märklig rapportering om antirasistiska demonstrationer och aktioner men även om annat. Utan förankring blev det bara en tidning bland alla andra. Liberalt vänster och det är därför kanske inte så förvånande att en av tidningens allra bästa och mest läsvärda skribenter är liberalen Gert Gelotte. ETC Göteborg har varit ljummet socialliberalt vänster, men utan riktigt sting och utan riktig dagsaktualitet.

Sammantaget är det därför ingen större förlust för Göteborg att tidningen nu avvecklas. Det är absolut inte förvånande. Som helhet är det dock synd. Göteborg behöver en riktig vänstertidning. Tyvärr har dock ETC Göteborg inte riktigt varit en sådan tidning och den har därför sakta men säkert tynat bort.

Dessutom var väl ETC Göteborg också ett sätt att under viss period maximera presstödet. Den metoden fungerar inte längre så det är väl också en anledning till att tidningen avvecklas.

Läs också: ETC – mellanmjölkstidningen