Vänsterns politiskt svaga kommentarer Jonas Sjöstedts avgång

Jonas Sjöstedt besked om att inte låt sig återväljas på nästa kongress har utlöst en rad av spekulationer kring vem ersättaren kan tänkas bli. Det är naturligt, men det hade varit bra med lite mer politiska kommentarer än de som hittills producerats eller med lite mer politik i kommentarerna om de olika kandidaterna.

ETC har producerat flest artiklar om Sjöstedts avgång. En genomgång av tänkbara kandidater som helt saknar analys av kandidaternas politiska gärning men med en mängd åsikter om deras personliga kvaliteter. Det saknar inte värde, men räcker inte. Dessutom har de frågat sina självutnämnda kandidater om de kan tänka sig att ställa upp. En sosse har skrivit en ledare om hur sossarna kan tjäna på Sjöstedts avgång. En totalt otrovärdig ledare. Det finns inte en chans att sossarna kan förvandlas till nåt radikalt eller att de skulle försvara välfärden. För en såpass stor tidning som ETC är detta uselt. Vilken politik Vänsterpartiet fört och konsekvenserna av denna politik lyser med sin frånvaro. Vad som behövs politiskt för att Vänsterpartiet ska bli radikalare, mer arbetarklassvänligt och bättre lyser med sin frånvaro.

I Flamman är det ännu sämre. En enda kommentar. I form av ledare helt utan politik. Dessutom har AktuelltFokus kommenterat saken i en artikel som fokuserar på Sjöstedts personliga liv och att han ska flytta till Vietnam men helt renons på, helt utan, politik. Arbetaren har förstås inte skrivit om saken. Det handlar ju om svensk partipolitik vilket de betraktar som ointressant. Inte heller Offensiv har kommenterat det hela.

Den enda ordentligt politiska kommentaren återfinns i en ledare i tidningen Internationalen vilken jag också återpublicerat här på min blogg. Internationalen är i likhet med Flamman en fristående tidning som står nära Vänsterpartiet. Flamman drivs av Tidningsföreningen Norrskensflamman och Internationalen av Föreningen Socialistisk Politik.

Överlag är vänsterns kommentarer på Jonas Sjöstedts avgång politiskt mycket svaga. De är fokuserade på personliga saker och saknar med ett undantag (Internationalens ledare) politiska ställningstaganden och reflektioner

Läs också: