Regeringens föreslagna åtgärder mot kvinnovåld är meningslösa

Regeringens förslag till åtgärder mot kvinnovåld är troligen helt verkningslösa, meningslösa och menlösa. Fotboja som möjlighet för utvidgat kontaktförbud är ett slag i luften. Dels gäller det bara max 5% av alla män som har kontaktförbud, dels har det sannolikt ingen som helst effekt på de män det handlar om. De skiter i om de åker fast. Längre, hårdare och skärpta straff har därför inte heller nån betydelse.

Att fridskränkningsbrott även ska omfatta förtal och förolämpning är ett annat förslag. Det har vad jag förstår noll effekt på mäns våld mot kvinnor. Slutligen ska det bli lättare att ge män kontaktförbud för den egna bostaden. Som om de aktuella männen skulle bry sig.

Ingen har heller studerat våld mot kvinnor i förhållande till de åtgärder som regeringen föreslagit. Något vetenskapligt stöd för åtgärderna finns därför inte heller. Ingen vet alltså om de en kan fungera eller om de kanske till och med har negativa effekter.

Det enda verkliga syftet med de föreslagna åtgärderna tycks vara att regeringen ska framstå som handlingskraftig. Att de föreslagna åtgärderna inte har någon som helst effekt på kvinnovåldet eller på något sätt minskar våldet mot kvinnor är fullkomligt ointressant för dem. Det enda som är intressant för regeringen är att de ska verka handlingskraftiga och att de tror att de får ökat stöd med den här typen av förslag.

Läs mer: