Fängelse för att ha tillverkat termosbomber

Termosbomb

En lokalt känd företagare i Tyringe, Hässleholms kommun, har dömts för att ha tillverkat termosbomber och förvarat narkotika i sin industrilokal i Tyringe. Tingsrätten tror inte på hans försvar om att han köpt in 172 termosar för att ha till kommande filminspelningar. Tingsrätten tror inte heller på att hans DNA hittats på fyra olika termosbomber i Malmö och Borås för att han sålt stubintråd till folk i filmbranschen.

Hässleholms tingsrätt har meddelat dom mot de fyra personer som stått åtalade för att bland annat ha tillverkat och hanterat termosbomber.

Företagaren

Företagaren som heter Jimmy Vonsterner har dömts för att ha tillverkat termosbomber. Dessutom för att han hanterat svartkrut utan tillstånd. Vidare för att han förvarat svartkrutet tillsammans med vapen och ammunition. Vid polisens tillslag hittades även över 3 kg amfetamin. Företagaren har därför dömts för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt narkotikabrott och vapenbrott till fängelse i fem år.

Suppleanten

Åtalet gällde även en styrelsesuppleant i företaget. Åklagaren menade att styrelsesuppleanten och företagaren tillsammans köpt in svartkrut, urea, stubin och termosar för att tillverka termosbomber. Styrelsesuppleanten dömdes dock endast för att ha hanterat och köpt in svartkrut till företagaren utan att ha tillstånd.

Tingsrätten menar att utredningen inte visar att styrelsesuppleanten förstått att svartkrutet och stubintråden skulle användas för att tillverka bomber. Styrelsesuppleanten dömdes för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot vapenlagen till fängelse i sex månader.

Verkstadsägaren

En av de åtalade, Mohammed Jejeab, har haft en verkstadslokal i närheten av företagaren. I kontorsdelen av lokalen hittade polisen en termosbomb. Rådmannen Lena Berlin skriver i domen att bara för att man förvarat en explosiv vara så behöver det inte alltid vara förenat med en avsikt att den ska användas för att orsaka en explosion.

En sprängladdning i form av en termosbomb saknar dock ett legitimt användningsområde. Den kan inte användas som fyrverkeri eller i något annat underhållningssyfte. Istället är det mycket vanligt att denna typ av sprängladdningar används i kriminella miljöer för att skrämma och skada motståndare. Detta har blivit betydligt vanligare under senare år.

Tingsrätten konstaterar att det av alla åberopade chattkonversationer som återfunnits i verkstadsinnehavarens telefon klart framgår att han även förstått att termosbomben skulle komma till brottslig användning. Han dömdes därför för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse till fängelse i nio månader.

Mohammed Jejeab kan kopplas till kriminella nätverk i Malmö och förekommer i en utredning om en kidnappning i Malmö tillsammans med flera andra kända kriminella.

Verkstadsägarens bror

En av de åtalade dömdes endast för narkotikabrott. Även han var åtalad för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Tingsrätten menar dock att åklagaren inte har presenterat tillräckligt med utredning för att det ska anses bevisat att han förstått att det var en sprängladdning i form av en termosbomb som han hittade i sin bil.

Läs mer: Bombfabriken i Tyringe