Bokförsäljningen i Sverige 2021

2021 passerade bokförsäljningen i Sverige för första gången fem miljarder kronor. Jämfört med 2020 ökade försäljningen med 6,3 procent, eller 301 miljoner kronor. Det var framförallt de digitala kanalerna som växte. Den fysiska bokhandeln återhämtade sig också från nedgången under pandemins första år. I alla fall delvis.

– Den totala bokförsäljningen var högre än någonsin under 2021 och passerade för första gången fem miljarder kronor. Det betyder förstås inte att alla aktörer har haft lika hög tillväxt, varken bland återförsäljare eller förlag. Statistiken möjliggör att studera dessa skillnader i mer detalj, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Bokbranschen består av förlag som ger ut böcker, säljer direkt på nätet och till olika bokhandlar. Bokhandelsbranschen inkluderar fysiska bokhandlar, internetbokhandlar och bokklubbar. Fysiska bokhandlar kan vara enskilda eller ingå i stora bokhandelskedjor. Internetbokhandeln domineras av ett par stora företag. Dessutom finns det abonnemangstjänster där de går att prenumerera på e-böcker och ljudböcker mot en månadsavgift. Abbonemanstjänsterna domineras av ett fåtal stora företag.

Försäljningskanaler

Försäljningen i internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 2,9 procent eller 70 miljoner kronor. Både fysiska böcker, e-böcker och ljudböcker säljs på detta sätt. Det är den största försäljningskanalen med 49,3 procent av marknaden. Digitala abonnemangstjänster (ljudböcker och e-böcker som abonneras och inte köps) ökade sin försäljning med 16,2 procent eller 186 miljoner kronor, en fortsatt stark tillväxt även om trenden från föregående år med en något avtagande tillväxttakt håller i sig. Den fysiska bokhandelns försäljning, som under 2020 gick ned stort på grund av pandemirestriktionerna, ökade med 4,3 procent eller 42 miljoner kronor.

– Det är mycket roligt att bokmarknaden som helhet växer för sjunde året i rad. Det är inte bara en pandemieffekt, även om den har förstärkt trenden. Boken har flera starka år bakom sig, och inget tyder på att den utvecklingen mattas av, säger Jesper Monthán, ordförande för Svenska Förläggareföreningen.

I rapporten redovisas försäljningen uppdelad på kanal, format och genre. Den digitala ljudboken fortsatte att växa, med en ökning på 13,3 procent. För andra året i rad ökade också försäljningen av fysiska böcker, med 4,0 procent.

– Det är verkligen härligt att se tillväxten i den fysiska bokhandeln och att kanalen är på väg tillbaka även om pandemirestriktionerna förstås fortsatte påverka försäljningen under 2021. Att försäljningen av pappersböcker växer är också glädjande. Om man djupdyker i rapporten så ser man hur viktig bokhandeln är för exempelvis den inbundna boken och genrer som skönlitteratur och barnböcker, säger Maria Hamrefors, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen.

Läs mer om böcker

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!