Stora beslag av illegal vattenpipstobak

Beslagen av vattenpipstobak ökar och flera svenska illegala tobaksfabriker har avslöjats av Tullverket. Verksamheten bedrivs väldigt professionellt med koppling till kriminella nätverk och med förgreningar till utlandet.

– Det är inga amatörer som håller på med den här kriminella verksamheten. De vet hur de ska producera olika tobaksprodukter och sedan distribuera sina olagliga varor, både inom Sverige och utomlands, säger Oscar Lindvall som är biträdande enhetschef på Tullverkets kontrollavdelning Syd, i ett pressmeddelande.

Bild: Tullverket

Störst beslag i fyra län

Under 2021 tog Tullverket uppemot 7,4 ton vattenpipstobak i beslag. Det ska jämföras med året innan då 6,3 ton beslagtogs. Fyra län sticker ut i statistiken. Det är Skåne, Kronoberg, Kalmar och Stockholm. Där beslagtogs över 5,6 ton vattenpipstobak under förra året. I Skåne gjordes de största beslagen vid razzior mot illegala tobaksfabriker. Men även vid gränsövergångar, i färjelägen, i postterminaler och i mindre kvartersbutiker har beslag gjorts.

I Stockholm var det främst i resandeflödet till Arlanda flygplats som det gjordes beslag. Under 2021 gjordes där 267 beslag av vattenpipstobak, jämfört med 142 året innan. Under årets tre första månader har det gjorts 46 beslag på Arlanda flygplats. I Kronobergs län beslagtogs sammanlagt 510 kilo vattenpipstobak under 2021, jämfört med endast 5,8 kilo året innan. I Kalmar län beslagtogs mer än dubbelt så mycket, 766 kilo 2021 jämfört med 345 kilo år 2020.

Tobaksfabrik i villakällare

En oroväckande trend enligt Tullverket är illegala tobaksfabriker. I södra Sverige har Tullverket tillsammans med Polisen och Ekobrottsmyndigheten avslöjat flera storskaliga produktionsenheter för vattenpipstobak och andra tobaksprodukter. En av dessa var inhyst i källaren till en villa i Lönneberga. När tulltjänstemännen gjorde husrannsakan där i december förra året, avslöjades en fullskalig tobaksfabrik.

I huset men framförallt i källaren fanns det mängder av råtobak. Vidare fanns plåtkar fyllda med vattenpipstobak. Dessutom emballage, dunkar med sirap, utrustning för att koka sirap samt en lamineringsmaskin för att försluta påsar med färdig vattenpipstobak. Två män greps i bostaden och senare anhölls även hustrun till en av männen som stod som fastighetsägare.

– Fallet visar med all tydlighet hur välorganiserat det här är och att det finns kopplingar till internationell brottslighet, säger Oscar Lindvall. Råvarorna och tillbehören kom från olika länder och vi hittade förfalskat förpackningsmaterial från Turkiet och förfalskade skatteetiketter tillverkade i Dubai som sedan skickats till Sverige.

Försäljning till andra länder

Råtobaken har kommit från bland annat Spanien. Den slutliga produkten har sedan skickats vidare till olika personer. Dessa har funnist både inom Sverige men också i Tyskland och Grekland. Tullinspektörerna menar att produktionskedjan är mycket välplanerad med många olika aktörer och misstanken är att Lönnebergafabriken bara är en liten del av något mycket större.

Den misstänkte huvudmannen har tidigare varit inblandad i liknande illegal verksamhet på andra håll i Sverige men då har inte bevisningen varit tillräckligt stark för åtal.

Utredningen av Lönnebergafabriken är inne på sin slutfas och åtal kommer troligen väckas inom en månad.

Tullens beslag 2019-2021
Årtal 2019 2020 2021 2022
jan-mar
Beslag totalt (antal) 338 384 466 81
Beslag vattenpipstobak (antal) 3 286 392 66
Beslag totalt (kg) 7 645 14 185 17 502 1 752
Beslag vattenpipstobak (kg) 561 6 273 7 378 1 426

– Vi ser en stadig ökning av såväl insmugglad råtobak och vattenpipstobak samt sådant som tillverkas illegalt i Sverige, säger Oscar Lindvall.

Han betonar att den här illegala verksamheten både göder den organiserade brottsligheten och innebär en hel del lidande i form av människohandel eftersom de som tillverkar vattenpipstobaken ofta är illegala invandrare som behandlas illa och som tvingas arbeta under hälsovådliga förhållanden.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!