Nya bränslen kan minska utsläppen från sjöfart och flyg

Alternativa sjöfarts- och flygbränslen kan spela en nyckelroll för att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Det visar en studie där forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers undersökt framtida bränsleval och vilka som mest effektivt kan minska klimatutsläppen.

Foto: Unsplash/van Veen JF. Licens: CC-BY

Analysen visar att det är möjligt att drastiskt reducera klimatutsläppen inom sjöfart och flyg till 2050, men det krävs att introduktionen av alternativa bränslen accelererar.

– Jag är hoppfull kring lösningar men det kommer krävas väldigt mycket. Vi måste öka takten för användningen av förnybara drivmedel även inom sjöfart och flyg. Även energieffektivisering behövs och att vi ser över vår användning av energi och transporter. Vi måste sätta igång nu, med mer kraft än någonsin, säger Julia Hansson, forskare på IVL, i ett pressmeddelande.

Elektrifieringen framstår som kostnadseffektiv för både person- och godstransporter på väg i de skandinaviska länderna. Biodrivmedel behövs på kort sikt för alla vägtransporter, men på längre sikt särskilt inom sjöfart och flyg.

Samtliga scenariofall visar att biobaserade bränslen tillsammans med andra alternativ är kostnadseffektiva åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inom den nordiska sjöfarts- och flygsektorn.

– En kombination av bränsleval kommer att behövas, med delvis olika alternativ för olika segment. För kustnära sjöfart med korta sträckor är batteri-elektrisk framdrift effektivt. Men om de färjorna behöver gå väldigt snabbt kan vätgas eller metanol behövas. Vid långväga sjöfart eller flyg blir det problematiskt med enbart eldrift. Där är flytande bränslen som biodrivmedel och elektrobränslen, vätgas eller kanske ammoniak mer intressant, säger Julia Hansson.

Elektrobränslen, alltså drivmedel av el, vatten och koldioxid eller kväve, kan komma att spela en viktig roll.

– Här behövs ytterligare utredningar ur kostnadsperspektiv. Även vätgas och ammoniak behöver utredas mer i takt med utveckling kring motorer, prestanda och vad som blir effektivast i respektive segment, säger Julia Hansson.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!