Mälarkommuner samarbetar mot organiserad brottslighet

I mars inledde polisen ett samarbete med sex kommuner runt Mälaren. Syftet är att bli starkare ihop i kampen mot den grova organiserade ekonomiska brottsligheten. Den 9 november samlades parterna på ett möte i Västerås.

– När vi ökar kontrollen och trycket mot de kriminella företagarna, de kriminella individerna, vilket vi bland annat gjort i Södertälje, så ser vi att de flyttar till de närliggande kommunerna. Polisens utökade samarbete mellan mälarkommunerna syftar till att öka trycket mot den organiserade brottsligheten att tjäna pengar, säger Gunnar Appelgren vid Södertäljepolisen i ett pressmeddelande. Han fortsätter:

– Det här är en tydlig signal från kommundirektörerna och kommunstyrelseordförandena att arbete mot organiserad brottslighet ska genomföras. Vi ska påbörja vissa saker tillsammans, till exempel tillsynsverksamheten. Måste vi prioritera så har vi kommit överens om att prioritera avfallsdelen, säger Appelgren som har gedigen erfarenhet av att arbeta med insatser kopplat till grov organiserad brottslighet.

I Södertälje har de felaktiga utbetalningarna av bidrag minskat med cirka 100 miljoner på sex-sju år. Tanken är nu att övriga kommuner i samverkan ska dra lärdomar av tidigare goda exempel.

I samarbetet från polisen ingår lokalpolisområde Södertälje (Södertälje och Nykvarns kommuner). Vidare lokalpolisområde Eskilstuna (Eskilstuna och Strängnäs kommuner), lokalpolisområde Västerås och lokalpolisområde Enköping.

Läs mer om organiserad brottslighet

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!