Snåla med ordet ”kommunism” !

”Kommunism är frihet” stod det utmanande på vänstertidningen Flammans förstasida, och jag hoppade till. Fick associationer till boken ”1984” och Storebrors slagord ”Krig är fred” och ”Frihet är slaveri”.

Den danske filosofen Sören Mau, som har skrivit rubriken med vidhängande text, menar att eftersom vi använder ordet ”demokrati” fastän diktaturerna DDR och Nordkorea kallade/kallar sig demokratiska. Så kan vi även använda ordet ”kommunism” trots att det är ”starkt förknippat med stalinistisk diktatur”.

I vilket elfenbenstorn sitter denne optimist och filosoferar? I vilken värld lever han? Demokrati är inget problem. Men vänstern har fullständigt förlorat definitionsmakten över ordet ”kommunism”.

För ”verklighetens folk” (för att låna ett borgerligt utryck) är kommunism misslyckad Sovjetdiktatur eller med Sören Maus egna ord ”1900-talets auktoritära statssocialism”.

Definitionsmakten

Det går inte att vinna tillbaka begreppet (och skulle ta för mycket förslösad energi). Men vi kan inte helt lämna begreppet, för då skulle historien bli obegriplig.

Hur skulle man då förstå att så många arbetare och progressiva världen över, och så länge, kämpat för kommunism om den bara innebär ett nytt klassamhälle med en förtryckande och utsugande statsbyråkratisk elit?

I seriösa diskussioner måste vi därför förklara skillnaden mellan äkta och falsk kommunism. Mellan ekonomisk folkmakt och en ny statlig elit.

Jag var en av dem som lät mig luras och önskedrömde att realsocialismen var äkta vara (jag var maoist). Jag ville tro på 1900-tals-socialismen.

Kritiska kommunister

Ändå fanns det hela tiden äkta, demokratiska, kritiska kommunister som varnade för att socialismen i öst hade urartat i en ny överklass. Men många naiva vänstermänniskor trodde att det just var äkta socialism som byggdes i en stor del av världen.

Alltså ett fritt, jämlikt, jämställt, antikapitalistiskt, fredligt och demokratiskt samhälle. Utan klasser och utan stat. Med gemensamt ägande och arbetarmakt över fabriker och andra arbetsplatser.

I den utopiska meningen var, är och förblir jag öppet stolt kommunist. Och då jägarsamhället var kommunistiskt i den rätta bemärkelsen av begreppet, varför skulle vi inte kunna bygga ett modernt kommunistiskt samhälle?

Hans Norebrink

Kommentarer

# Med den enorma fattigdomen på 30-talet och tidigare är det lätt att förstå hur många kämpande människor ville sätta sin tilltro, sitt hopp och sina (obesvarade) drömmar till den unga lockande Sovjetunionen, ”den första arbetarstaten”.

# Bortsett från den problematiska rubriken är dock Sören Maus artikel i Flamman 26.10.23 en ganska sympatisk skiss över en framtida småskalig, lokal, kommunal socialism.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Hans Norebrink on Patreon!
Become a patron at Patreon!