Nytt partiprogram för Vänsterpartiet

VänsterpartietFörutom programkommissionens urusla förslag till partiprogram för Vänsterpartiet som kritiserats av många människor så finns det dessutom ett alternativt partiprogram som jag tycker är mycket bättre. Det är ett värdigt nytt partiprogram för Vänsterpartiet. Det är skrivet av Johan Lönnroth och Stig Henriksson och har lämnats in som en motion till kongressen från Vänsterpartiet Centrum i Göteborg. Det har också fått stöd av andra i form av tilläggsmotioner. Det finns dessutom andra förslag till alternativa partiprogram.

I media och på internet har programkommissionens förslag kritiserats från en mängd medlemmar och lokalorganisationer i hela landet. Här är några inlägg och artiklar:

I Internationalen finns mycket mer liksom på Vänsterdebatt.  Även här på bloggen har jag publicerat flera inlägg om partiprogrammet såsom bland annat:

Jag avslutar med att citera ett inlägg av Johan Lönnroth på Facebook som är en kommentar till Lars Henriksson senaste artikel i Internationalen. Så här Skriver Johan Lönnroth:

Jag håller med om det mesta av det Lars Henriksson skrev om Vänsterpartiets programkommissions reviderade förslag till program under rubriken ”Program utan rörelse blir bara döda bokstäver” i Internationalen nummer 18. Men när han skriver att det reviderade förslaget är ”…ett framsteg och en uppmuntran…att partiet står fast vid socialistiska principer” hänger jag inte med.

Programkommissionen skriver i svaret på de motioner som föreslår ett alternativt program: ”För den som varit länge i vänstern kan ordet ”socialism” ha en glasklar betydelse. För den som är ny är socialism ofta ett abstrakt ord, som kan påminna om allt från socialdemokratin till Sovjetunionen, socialbidrag eller filosofiska idéer om jämlikhet. Vi har velat skriva ett program som gör socialismen mer konkret för människor, och knyter det till arbete och ägande, sammanhållning och organisering. Därför har vi lagt mycket utrymme på att utveckla olika socialistiska synsätt och förslag med ett vardagligt språk, snarare än att säga ordet socialism många gånger.”

Är det konkret att utveckla ”olika socialistiska synsätt”? Det låter lite som valfrihet: Varje vänsterpartist ska tydligen få välja sin egen privata socialism.

Lars skriver: ”Uppgiften för oss som är delegater att göra det bästa av situationen och förtydliga det på viktiga områden kring klimat, ägande, makt för att i någon mån göra programmet användbart som ett hjälpmedel för att orientera oss.”

Visst. Men i praktiken innebär också ett förbättrat förslag att Vänsterpartiet i likhet med socialdemokratin överger socialismen som något som skall ersätta kapitalismen.

De delegater som vill att Vänsterpartiet skall vara ett socialistiskt parti bör rösta på det alternativa förslag på program som föreslås i motionerna 944, 945 och 946.