Involverade barn i en skjutning – dömdes till fängelse

En man som dömdes i tingsrätten för grovt vapenbrott dömdes i hovrätten också för att han involverade barn i en skjutning. Hovrätten ökade i och med det på hans straff med 1 års fängelse. Totalt fick han fängelse i 4 år och 6 månader.

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som förbjuder involverande av underårig i brottslighet. Brottet kan ge fyra års fängelse och är placerat i 16 kap. 5 a § brottsbalken. Lagstiftningen utgör ett nytt verktyg för att motverka nyrekrytering av barn och unga till kriminalitet. Den straffbara gärningen består i att för brott eller brottslig verksamhet anlita, betala, instruera eller på liknande sätt involvera en person under 18 år i brottslighet.

Ett tiotal fällande domar har hittills meddelats med stöd av den nya lagen. I april meddelades den första hovrättsdomen. Gärningspersonen hade då dömts i tingsrätten för grovt vapenbrott men friats från bland annat åtalet om involverande av underårig i brottslighet.

Ny bevisning

I hovrätten presenterade åklagaren ny bevisning angående en pistol och tillhörande ammunition. Dessutom bevisning om en elsparkcykel som mannen lämnat till minderåriga för att utföra en skjutning. Hovrätten ansåg det även styrkt att mannen visste vad pistolen skulle användas till. Och dessutom att han visste att de två personerna var under 18 år.

Hovrätten dömde mannen till fängelse i tre år och sex månader. För grovt vapenbrott, medhjälp till grovt olaga hot, medhjälp till grov skadegörelse och involverande av underårig i brottslighet.

Joakim Norenhag, tycker det är bra att det kommer fällande domar också i högre instans:

– Det är glädjande att vi nu har fått en första fällande dom från högre instans gällande brottet involverande av en underårig i brottslighet. Straffbestämmelsen är ett intressant verktyg som vi ska använda offensivt i kampen mot nyrekryteringen av barn och ungdomar till kriminalitet. Fler åtal, och förhoppningsvis fler fällande domar, är att vänta under våren, säger han.

Norenhag är verksamhetsutvecklare på enheten för utveckling av brottsbekämpning, UB, vid Nationella operativa avdelningen,

Gärningspersoner har i tingsrätterna dömts för allt från att ha involverat en underårig i ringa stöld till att pojkar har fått vapen och ett tydligt morduppdrag. Ett annat exempel är en dom mot gärningspersoner som förmått en 13-årig pojke att resa från Strängnäs till Stockholm i syfte att anlägga en brand i en lagerlokal.

Ett svar på “Involverade barn i en skjutning – dömdes till fängelse”

Kommentarer är stängda.