Massiv protest mot folkmord och intolerans under Eurovision

På gatorna i Malmö har det i praktiken varit en flera dagar lång massiv protest och manifestation mot Isrels övergrepp och bombningar i Gaza. Mot Israels folkmord på palestinier. Själva omröstningen om låtarna blev för sin del en massiv omröstning för tolerans då vinnaren är en icke-binär person. En massiv protest mot folkmord och intolerans.

De högljudda och gapiga högerextremisterna som främst märks på X (Twitter) och i svensk media förlorade på alla fronter. Deras stöd för folkmord, bombningar och mördande är djup obehagligt men de förlorade kampen om Eurovision. På gatorna och i själva tävlingen.

I den enda större pro-israeliska demonstrationen i Malmö deltog uttalade nazister (en av dem var konstnären Dan Park som dömts för hets mot folkgrupp åtskilliga gånger, bland annat för att ha att lagt stålbehållare märkta med texten Zyklon-B vid synagogan i Göteborg). I övrigt var det framförallt reaktionära kristna i den lilla opinionsyttringen som dränktes av de stora pro-palestinska demonstrationerna. Det var fler judar som deltog i Palestinademonstrationerna än i den pro-israeliska manifestationen.

Det enda rätta i den nuvarande situationen är att vara emot den högerextrema fascistiska israeliska regeringen och deras folkmord. Samtidigt är det viktigt att vara emot både islamofobi och antisemitism. Judar i gemen har inget mer än religionen gemensamt med fascistregeringen i Israel. Precis som de flesta muslimer inte har något gemensamt med Hamas.

Jag skulle inte vilja leva i ett land där Hamas styrde. Samtidigt är Hamas inte huvudproblemet i Palestina. Det är Israels ockupationspolitik som är huvudproblemet. Och det har varit huvudproblemet i mer än 70 år. Den är den politiken och dess konsekvenser vi måste kritisera och fördöma.

Läs mer:

3 svar på “Massiv protest mot folkmord och intolerans under Eurovision”

  1. Det råder inget tvivel om att Israel begått övergrepp och brott mot krigets lagar, lagar där en icke oväsentlig del handlar om att värna civila. Om det från ett rent folkrättsligt perspektiv skulle vara fråga om folkmord är dock en obesvarad fråga. I folkrättslig mening betyder begreppet folkmord systematisk förföljelse som syftar till att helt utplåna en etnisk, religiös eller nationell grupp av människor. Noteras kan att politiskt sammansatt grupp icke är en del av kriterierna.

    Israels uttalade syfte är att ”utplåna” Hamas, som bar ansvar för det värsta dådet mot judar sedan förintelsen där 1200 människor även innefattande barn och spädbarn dödades av enda orsak att det var judar.

    Hamas kan svårligen betraktas som en ”etnisk, religiös eller nationell grupp av människor”. Organisationen är en antisemitisk och islamistisk terrororganisation vilken genom den tragiska palestinska splittringen blivit de faktiska makthavarna i Gaza, dock makthavare utan internationellt erkännande.

    I Gaza har Hamas, under sitt maktinnehav, ägnat sig åt förtryck de i den palestinska befolkningen som inte ställt sig bakom Hamas antisemitiska och islamistiska ”värdegrund”, ett förhållande som mycket ofta glöms bort. Om Internationella domstolen finner att Hamas inte uppfyller kriterierna ”etnisk, religiös eller nationell grupp av människor” kommer anklagelsen om folkmord att falla. Detta är, utifrån min bedömning, det troligaste utfallet.

Kommentarer är stängda.